Regisztráció és bejelentkezés

A "STEM készségek korai azonosítása és célzott egyetemi beavatkozások (readySTEMgo)" európai projekt a BME-n

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) mint felsőoktatási intézmény elsődleges célja, hogy az ambiciózus, szorgalmas, felvételt nyert hallgatókból naprakész szakismerettel rendelkező, iparban és gyakorlatban alkalmazható tudást birtokló szakembereket képezzen. Ehhez nem elég a nyers tananyagot leadni és várni, hogy a hallgatók spontán szakemberekké váljanak, ismerni kell a tanulók tanulási szokásait, technikáit.

A BME-n kifejezetten hangsúlyos helyzetben szerepelnek az ún. STEM szakos karok, hiszen az egyetem nyolc karából hét tartalmaz STEM szakokat. A STEM típusú szakok esetén a kibukott hallgatók százalékos aránya kimutathatóan nagyobb, mint más területeken. Ezt a rendellenességet kezelni kell, hiszen az európai piacon jelentős hiány van STEM típusú dolgozókból.

Ezen probléma orvoslására jött létre az Erasmus+ Strategic Partnership Programme keretein belül az “Early identification of STEM readiness and targeted academic interventions (readySTEMgo)” nevű projekt, amely elsődleges célja ezen kibukási arány javítása. A projekt ezt három kulcselem meghatározásával közelíti meg: feltérképezi a beérkező hallgatók tanulási készségeit, egy elemző tesztsorozatot készít, amellyel hozzá lehet férni ezekhez a készségekhez, és kifejleszt különböző beavatkozó eszközöket, amelyekkel ezeket a készségeket befolyásolni lehet. Ez a három alapfeladat európai szinten fogja támogatni a STEM típusú szakok hallgatóit, mivel az ő tanulási szokásaik ismeretében fejleszthetővé válnak készségeik. Továbbá, a program különös hangsúlyt fektet az ún. első generációs hallgatók (olyan hallgatók, akiknek a szülei nem rendelkeznek felsőfokú végzettséggel) esetében kialakuló speciális problémákra.

A BME e projekt részeseként, 5 másik külföldi felsőoktatási intézménnyel közösen támogatja ezt az európai indítványozást, nemcsak úgy, hogy hallgatói a kitöltők között szerepelnek, hanem a részletes kiértékelések és tesztek megalkotásával is. Ezen tanulmány bemutatja a BME-n elvégzett teszteléseket, kiértékeli azokat, illetve összehasonlítja őket a partnereink eredményeivel, javaslataival.

szerző

  • Hidvégi Márton
    Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Szilágyi Brigitta
    egyetemi docens, Geometria Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést