Regisztráció és bejelentkezés

Természettudományi Kar 2021
Természettudományi Kar

Időpont: 2021. november 16. kedd
Helyszín: Budapest, BME Természettudományi Kar
Kapcsolat: Dr. Bordács Sándor , +36-1-463-3056

aktuális

BME Természettudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2021
2021. november 16.

Microsoft Teams : TDK TTK 2021

Microsoft Teams : TDK 2021
Microsoft Teams : TDK 2021
Microsoft Teams : BME-TTK TDK 2021 Kognitív Tudományi Szekció
Microsoft Teams : TDK 2021 Matematika 

Nukleáris technika és orvosi fizika szekció 

17:00 Eredményhírdetés


ELMÉLETI FIZIKA 1 SZEKCIÓ


Zsűrielnök:      Dr. Szunyogh László
Zsűritagok:      Dr. Legeza Örs
            Dr. Udvardi László
Titkár: Dr. Virosztek Attila


0900   Kondákor Márk: Anizotróp kvantum 6-vertex modell vizsgálata négyszögrácson
Konzulens: Dr. Penc Karlo, Wigner Fizikai Kutatóközpont

0925   Penc Patrik: Fa-tenzorhálózat állapotok alakjának optimalizálása rendezetlen spinrendszerekben
Konzulens: Dr. Werner Miklós Antal, BME TTK, Elméleti Fizika Tanszék

0950   Krasznai Anna: Kvantum spinláncok nemegyensúlyi dinamikája
Konzulens: Dr. Takács Gábor, BME TTK, Elméleti Fizika Tanszék

1015   szünet

1030   Kiss Roberta Zsófia : A mágnesezettség dinamikája nem-hermitikus rendszerekben
Konzulens: Dr. Dóra Balázs, BME TTK, Elméleti Fizika Tanszék 

1055   Kránitz Péter: Alapállapoti sokaságok frusztrált mágnesekben
Konzulens: Dr. Penc Karlo, Wigner Fizikai Kutatóközpont


ELMÉLETI FIZIKA 2 SZEKCIÓ

Zsűrielnök:       Dr. Zaránd Gergely
Zsűritagok:      Dr. Lencsés Máté
            Dr. Szalay Szilárd 
Titkár: Dr. Kormos Márton


0900   Emmer Marcell: Geometriai módon csatolt oszcillátorok összefonódottsági entrópiájának vizsgálata
Konzulens: Dr. Lévay Péter, BME TTK, Elméleti Fizika Tanszék

0925   Svastits Domonkos: Shor-algoritmus zajos kvantumszámítógépeken
Konzulens: Dr. Pályi András, BME TTK, Elméleti Fizika Tanszék

0950   Márton Áron: Kvantumos hibajavítás a felületi kódban. - Koherens hibák és kiolvasási hibák vizsgálata.
Konzulens: Dr. Asbóth János, BME TTK, Elméleti Fizika Tanszék

1015   szünet

1030   Boldis Bercel : BTZ fekete lyuk duális összefonódottsági mintázatainak vizsgálata klaszter algebrák segítségével
Konzulens: Dr. Lévay Péter, BME TTK, Elméleti Fizika Tanszék

1055   Nagy Botond: Hosszú élettartamú gerjesztések kölcsönható elméletekben
Konzulens: Dr. Takács Gábor, BME TTK, Elméleti Fizika Tanszék


KÍSÉRLETI FIZIKA SZEKCIÓ

Zsűrielnök:      Dr. Koppa Pál
Zsűritagok:      Dr. Ujhelyi Ferenc
            Dr. Kriza György
Titkár: Dr. Bordács Sándor

0900   Guba Márton: Grafénre leválasztott aranyklaszterek stabilitása és elektronszerkezete
Konzulens: Dr. Höltzl Tibor, FETI Kft.

0925   Illés Levente: Fluoreszcencia lecsengési kinetikák in vivo mérésére alkalmas mérőberendezés fejlesztése és alkalmazása
Konzulens: Dr. Lenk Sándor, BME TTK, Atomfizika Tanszék

0950   Antal Zsombor: Vízszennyező mikotoxin kimutatására szolgáló kapilláris alapú immunfluoreszcens szenzor érzékenységének optimalizációja
Konzulens: Dr. Barócsi Attila, BME TTK, Atomfizika Tanszék

1015   szünet

1030   Berke Martin: Kapuzási mechanizmus vizsgálata Ta szupravezető nanovezetékeken
Konzulens: Dr. Csonka Szabolcs, BME TTK, Fizika Tanszék

1055   Jakab Dominik: Sokaság alapú kvantumbitek realizációja és vizsgálata mágneses rezonanciával
Konzulens: Dr. Simon Ferenc, Csősz Gábor, BME TTK, Fizika Tanszék

1120   Magyar Róbert Attila: Nátriummal interkalált egyfalú szén-nanocsövek vizsgálata
Konzulens: Dr. Simon Ferenc, Dr. Márkus Bence Gábor, BME TTK, Fizika Tanszék


KOGNITÍV TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Zsűrielnök:       Dr. Krajcsi Attila
Zsűritagok:    Bencze Dorottya
            Dr. Polner Bertalan
Titkár: Dr. Zimmer Márta


0830 Kovács Petra: A prozódia szerepe a több-beszélős szituációban történő beszédfeldolgozásban
Konzulens: Dr. Tóth Brigitta, ELKH Természettudományi Kutatóközpont, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet

0855 Velősy Péter Kristóf: Miként sérül a zajos környezetben történő hallás képessége időskorban? (How is listening in a noisy environment is impaired by aging? – An electrophysiological study)
Konzulens: Dr. Tóth Brigitta, ELKH Természettudományi Kutatóközpont, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet

0920 Vanderer Edina: A kísérletvezető maszkviselése negatívan hat a családi kutyák viselkedésére standard kognitív helyzetekben
Konzulens: Vargáné Kis Anna, ELKH Természettudományi Kutatóközpont, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet

0945   Molnár Barnabás: Hányféleképpen ítéljük meg a deduktív érveléseket? 
Konzulens: Dr. Molnár Zoltán Gábor, BME Természettudományi Kar, Algebra Tanszék

1010  KÁVÉSZÜNET (15 perc)

1025  Köpeczi-Bócz Ákos Tamás, Széles Katalin, Dobák Dávid: Mérnökhallgatók geometriai gondolkodásának mérés evan Hiele teszt segítségével
Konzulens: Dr. Szilágyi Brigitta, BME Természettudományi Kar, Geometria Tanszék

1050 Sipos Bence, Széles Katalin: Hogyan befolyásolta a tanulási szokásokat a pandémia?
Konzulens: Dr. Szilágyi Brigitta, BME Természettudományi Kar, Geometria Tanszék

1115  Balogh Janka, Köpeczi-Bócz Ákos Tamás: Elsőéves hallgatók képességeinek hatékony felmérése
Konzulens: Dr. Szilágyi Brigitta, BME Természettudományi Kar, Geometria Tanszék

1140 Kiss Eszter Ágnes: Jutalompredikciós hiba hatása az emlékezeti diszkriminációra
Konzulens: Dr. Pajkossy Péter, BME Természettudományi Kar, Kognitív Tudományi Tanszék

1205 Bényei Gábor László: A pupilladilatáció ingerfüggő változásainak egyéni variabilitása bejósolja a kognitív teljesítményt
Konzulens: Dr. Pajkossy Péter, BME Természettudományi Kar, Kognitív Tudományi Tanszék


MATEMATIKA SZEKCIÓ


Zsürielnök:     Dr. Horváth Miklós professzor, Matematika Intézet
Zsüritagok:     Dr. Kiss Sándor docens, Matematika Intézet
                       Dr. Lángi Zsolt docens, Matematika Intézet

Titkár: Dr. Hujter Mihály docens, Matematika Intézet


0900   Mészáros Márton:  Szerverklaszterek viselkedése különböző terhelés-elosztási elvek mellett
Konzulens: Horváth Illés Antal (MTA-BME Informatikai Rendszerek Kutatócsoport)
  
0925   Fitos Bence: A gömbfelület kvantumos elemi részecskéinek meghatározása reprezentációelmélet alkalmazásával
Konzulens: Andai Attila (Analízis tsz) 

0950   Kiss Csaba: Hiperbolikus tér egybevágóságainak szintetikus osztályozása 
Konzulens: G.Horváth Ákos (Geometria tsz)

1015   szünet

1030    Kolok István Baksa: Klasszikus és kvantum átképezhetőségi kérdések
Konzulens: Tasnádi Tamás (Analízis tsz)

1055    Juhász Adél: Nyílt forráskódú szoftver előállítása kooperatív játékok nukleoluszának kiszámítására
Konzulens: Benedek Márton (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)

1120     Pfeifer Dániel: Új mohó algoritmus vine-kopulák megépítésére
Konzulens: Kovács Edith Alice (Differenciálegyenletek tsz)

1155    Körtvélyesi Viktor: Önaffin halmazok dimenziója, szinguláris mátrixok esetén
Konzulens: Bárány Balázs (Sztochasztika tsz)

Ha netán sikertelen lenne az online belépés, forduljon bizalommal a szekció titkárához:
hujter.mihaly@edu.bme.hu, hujter.mihaly@ttk.bme.hu, hujter.misi@gmail.com


NUKLEÁRIS TECHNIKA ÉS ORVOSI FIZIKA SZEKCIÓZsűrielnök:      Dr. Kis Dániel Péter
Zsűritagok:      Dr. Stelczer Gábor
Boros Ildikó

Titkár: Dr. Pokol Gergő


0810   Videokonferencia kezdete: Belépés, hangpróbák, megnyitás

0830   Posztós Nóra: CT készülék geometriai kalibrációja távlatpontok meghatározásával
Konzulens: Dr. Légrády Dávid, BME TTK, Nukleáris Technikai Intézet

0855   Sudár Ákos: Statisztikai motivációjú iteratív képrekonstrukciós eljárás alkalmazása proton komputertomográfiában
Konzulens: Varga-Kőfaragó Mónika, Wigner Fizikai Kutatóközpont
Konzulens: Dr. Barnaföldi Gergely Gábor, Wigner Fizikai Kutatóközpont
Konzulens: Dr. Légrády Dávid, BME TTK, Nukleáris Technikai Intézet

0920   Boglárka Csuha: Sokleveles kollimátor dozimetriai paramétereinek meghatározása különböző módszerek használatával
Konzulens: Dr. Pesznyák Csilla, BME TTK, Nukleáris Technikai Intézet
Konzulens: Pócza Tamás, Országos Onkológiai Intézet

0945   Soós Krisztián Roland: Ismeretlen eredetű sugárzó anyagok helyszíni kategorizálása és eredetmeghatározása nukleáris törvényszéki analitikai módszerekkel
Konzulens: Dr. Légrády Dávid, BME TTK, Nukleáris Technikai Intézet

1010 – 1025  Szünet

1025   Illés Gergely: Diffúziós VVER zónaszámítások az SPNDYN végeselem-módszeren alapuló reaktorfizikai kóddal
Konzulens: Babcsány Boglárka, BME TTK, Nukleáris Technikai Intézet

1050   Kovács Ákos: Kriogén pellet gyorsítás vizsgálata
Konzulens: Dr. Zoletnik Sándor, Energiatudományi Kutatóközpont

1115   Jeczkó Levente: Rúdejtéses mérések vizsgálata az inverz kinetika módszerével 
Konzulens: Ványi András Szabolcs, BME TTK, Nukleáris Technikai Intézet

1140   Andorfi István: BES szintetikus diagnosztika alkalmazása ASDEX-Uprade tokamakon
Konzulens: Asztalos Örs, BME TTK, Nukleáris Technikai Intézet