Regisztráció és bejelentkezés

Dajkanyelvi jellemzők hatása a nyelvelsajátításra: prozódia és „kicsiben kezdés” a mesterséges nyelvtan-tanulásban

A csecsemők sokkal hatékonyabb nyelvtanulók, mint a felnőttek, anyanyelvüket elképesztő tempóban sajátítják el. Elképzelhető, hogy ebben – más tényezők, például a nyelvelsajátítás kritikus periódusa mellett – a dajkanyelv jellegzetességei is szerepet játszanak. A dajkanyelv (child-directed speech) a felnőttek csecsemőkhöz és kisgyermekekhez intézett beszédének sajátos módja, amelyet eltúlzott intonáció, rövidebb kifejezések, a beszédben tartott hosszabb szünetek, valamint kérdések gyakori használata jellemez. Kutatásunk fókuszában e jellegzetességek közül kettő, a dajkanyelvi prozódia és a „kicsiben kezdés” („starting small”) áll.

A „starting small” hipotézis értelmében, ha a nyelv tanítása rövid, majd egyre növekvő egységek (szekvenciák, mondatok) bemutatásával történik, sikeresebb a nyelvelsajátítás, mint abban az esetben, ha a tanulók kezdettől fogva teljes terjedelmű nyelvi egységekkel találkoznak. Hasonlóan facilitáló hatása van a prozódia jelenlétének. A hangmagasság, hangsúly, szünetek és ritmus mintázatának változásai szintén segítik kiemelni a nyelv szabályszerűségeit, főleg, ha a frázisok, mint nyelvi egységek határait jelzik. Bár mindkét jellegzetesség hatásáról léteznek kísérleti eredmények, olyan vizsgálatról nincs tudomásunk, amely a kettő együttes hatását tesztelte volna.

Kutatásunkban egy mesterséges nyelvtan-tanulási paradigma keretében vizsgáltuk szisztematikusan a „starting small” típusú tanulás és a prozódia hatásait felnőtt résztvevőkkel. A tanítás során a különböző hosszúságú mondatok bemutatási sorrendje véletlenszerű vagy „starting small” típusú volt (először a rövid, majd az egyre hosszabb mondatok kerültek bemutatásra). A mesterséges nyelvi input prozódiája pedig neutrális, önkényes (tartalmaz prozódiai információt, de az nem jelöl nyelvi egységeket), illetve frázishatárokat jelölő volt. A vizsgálat eredményei szerint noha külön-külön mind a „starting small” típusú tanítás, mind az input prozódiája facilitálta a mesterséges nyelv tanulását, a kettő hatása nem adódott össze.

szerző

  • Lukics Krisztina Sára
    Pszichológia mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Lukács Ágnes
    egyetemi docens, Kognitív Tudományi Tanszék

helyezés

II. helyezett