Regisztráció és bejelentkezés

Fotovillamos termelésbecslés támogatása mélyneurális háló és hagyományos képfeldolgozási módszerek kombinálásával

Magyarországon egyre elterjedtebbek az időjárásfüggő megújuló energiatermelők (elsősorban a fotovillamos rendszerek), melyek változékony teljesítményleadása nagyban megnehezíti a villamosenergia szolgáltatók számára a szolgáltatásminőség megfelelő szinten tartását, a szabványokban megjelölt határértékek megsértésének elkerülését.

A szolgáltatásminőség biztosításához mára elengedhetetlenné vált a fotovillamos rendszerek teljesítményleadásának pontos előrejelzése. A napelemek termelésének szempontjából a legfontosabb időjárási esemény a felhőzet változása, amely ultrarövid távon nagy megbízhatósággal előre jelezhető égboltkamera-felvételek alapján.

Az Energiatudományi Kutatóközpont Környezetfizikai Laboratórium egyik kutatási témájának keretében vizsgáljuk a napelemek termelésének ultrarövidtávú előrejelzését égboltkamera-felvételek alapján. Vizsgálataimhoz a kutatási projekt keretében kihelyezett széles látókörű, nagy felbontású égboltkamera felvételeit, valamint a kamera mellé telepített napelemek és kapcsolódó időjárás-monitoring rendszer által szolgáltatott adatokat használtam.

A projekt keretében több módszert is vizsgáltunk. Implementáltunk több hagyományos képfeldolgozási algoritmust, melyek kis számításigényűek, de nem kellően pontosak és nem tudják figyelembe venni a légköri állapotjelzőket. Kidolgoztunk továbbá egy olyan mesterséges neurális háló modellt, mely hatékonyan kombinálja az időjárás adatokból és az égboltkamera-képekből származó információkat. Ez a modell azonban nagyon erőforrásigényes és a háló tanítási igen hosszú időbe telik.

Ebben a dolgozatban bemutatom az általam kidolgozott mesterséges neurális háló alapú globálsugárzás becslő módszert, mely a hagyományos algoritmusok és az adatalapú megközelítések előnyeit kombinálja. A teljes égbolt képek használata helyett az égbolt felhőzetét egy, a hagyományos képfeldolgozó algoritmusok segítségével előállított paramétervektorral jellemzem. Ez lecsökkenti a feldolgozott adatmennyiséget és igen hatékonnyá teszi a módszert, miközben továbbra is figyelembe veszi az égboltképekből származó legfőbb információkat. A jellemző vektor mellett a neurális háló az időjárás adatokat is bemeneti paraméterként feldolgozza.

A modellt pontosság és erőforrásigény szempontjából összehasonlítottam a teljes kameraképeket használó neurális háló módszerrel. A két modell átfogó összehasonlításához több meteorológiai adat-kombinációt állítottunk össze, melyek becslés pontosságára gyakorolt hatását mindkét modell esetében vizsgáltam.

szerző

 • Günter Dalma Mária
  Egészségügyi mérnök szak, mesterképzés
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Barancsuk Lilla
  PhD hallgató, Villamos Energetika Tanszék
 • Oláhné Groma Veronika
  tudomanyos munkatárs, Energiatudományi Kutatóközpont (külső)

helyezés

I. helyezett