Regisztráció és bejelentkezés

Kisfeszültségű elosztóhálózati kábelek helyi hibáinak vizsgálata

A TDK dolgozatom témája a kisfeszültségű földkábeleken kialakult hibahelyek kimutathatóságának vizsgálata. A kisfeszültségű elosztóhálózaton ép, hibamentes esetben nem jelennek meg azok a jelenségek, melyek közép-, illetve nagyfeszültségű hálózatokon megjelennek. Abban az esetben, ha a földkábel hibás ezen a feszültségszinten is kialakulhatnak átívelések vagy részkisülések. A célunk az, hogy legyen egy olyan eszköz, amivel detektálni tudjuk a sérült kábeleket.

Manapság is előfordul, hogy a kisfeszültségű hálózaton, annak egyes szakaszain gyakran történik feszültségkimaradás. Ezen kimaradások megoldására jelen esetben a bevett gyakorlat, hogy azon a hálózatrészen, ahol a többszöri kimaradás megtörtént, kicserélik az egész szakaszt. Napjainkban egyre kevésbé megvalósítható és elfogadható ez a megoldás. Jó lenne, ha valamivel pontosabban meg tudnánk határozni, hogy egyes hibás szakaszokon hol keletkezett a sérülés. A fentiekben leírtak szerint, kisfeszültségen csak a hibás szakaszon jön létre részkisülés, így azt kellene tudnunk meghatározni, hogy hol keletkezik részkisülés a kábelen.

Jelen TDK dolgozatban laboratóriumi körülmények között vizsgáltam hibamentes és szándékosan megsértett földkábeleket. Ezeket két különböző közegben helyeztük el, egyszer száraz földben, ezt követően pedig nedves (esőztetett) földben. Méréseink során a kábelen eső feszültséget és rajta átfolyó áramot széles frekvenciatartományban oszcilloszkóppal és okosmérővel is mértük. A célom az volt, hogy meg tudjam mutatni, hogy a sérült kábeleken kialakuló kisülések okozta áram- vagy feszültségjeleket meg tudjuk különböztetni a teljesen ép kábelekre jellemző képtől. Vizsgáltuk, hogy az okosmérő berendezés képes-e ezen jelek detektálására, mert ezek segítségével infrastrukturális beruházás nélkül lehetne online diagnosztikai méréseket végezni.

szerző

 • Szalai Merse
  Villamosmérnöki szak, alapképzés
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Cselkó Richárd
  adjunktus, Villamos Energetika Tanszék
 • Székely László
  Phd hallgató, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

II. helyezett