Regisztráció és bejelentkezés

Gőzfázisú forrasztóállomás újszerű validációja szenzorokkal

Ebben a dolgozatban az áramlás- és többletnyomás-mérőérzékelők alkalmazhatóságát vizsgálom ipari gőzfázisú újraömlesztéses forrasztó kemencében, a munkaterület és a forrasztási ciklus validációja érdekében. A vizsgált kemence az újraömlesztéses forrasztási módszertan egy jellegzetes alkalmazását mutatja, mind prototípus, mind ipari gyártási szinten. Az érzékelő alkatrészeket korábbi tapasztalatok, előzetes kísérletek alapján választottam. A dolgozatban a nyomásmérőkkel szerzett régi és új tapasztalatokat egyesítem az áramlásérzékelők újszerű alkalmazásával - a szenzorfúziót klasszikus hőmérsékletmérésekkel bővítem. A munkatérben található hőátadó közeg dinamikáját az áramlásérzékelőkkel szerzett tapasztalatokkal bővítem; az érzékelő nyomás(idő) függvénye a gőzoszlop dinamikus növekedéséről is információt ad. A többletnyomás-érzékelővel a munkatér hidrosztatikai feltárását is ki lehet bővíteni. A kapott eredményeket a gőzfázisú forrasztás az adott géptípus szerinti működésével vetem össze, kiemelve mindkét nyomásérzékelő tipikus jelalakjait a rendszerciklus lépéseinek és a készenléti állapotnak a tükrében. A szenzorfúzió lehetővé teszi a géptípus pontos szabályozást, javítva a forrasztási minőséget és csökkentve az üresjárati időt. Az érzékelőfúziós munkám koncepciója összhangban van az ipar 4.0 trendjeivel és digitális vezérlés direktíváival.

szerző

  • Rozs Egon
    Villamosmérnöki szak, mesterképzés
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Géczy Attila
    Habil. docens, Elektronikai Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom