Regisztráció és bejelentkezés

UHF részkisülésmérés speciális kérdései

TDK dolgozatomban az UHF (Ultra High Frequency) tartományban történő részkisülés (PD – partial discharge) mérés különböző speciális problémáit vizsgálom. A munkám kezdetén a részkisülésekhez, azok méréséhez és az alkalmazott berendezésekhez kapcsolódó szakirodalmakat vizsgáltam abból a szempontból, hogy mennyi információt adnak az UHF tartománybeli mérések modellezéséhez. Egyik célom a részkisülések által elsugárzott jel spektrumának meghatározása. Ehhez a BME Villamos Energetika Tanszékén található GTEM cellát használtam, amely kiválóan alkalmas nagyfrekvenciás jelek spektrumának vizsgálatára. A méréssel kapcsolatban egy különleges megoldandó probléma a részkisülések létrejöttéhez szükséges nagyfeszültség bevezetése a cellába úgy, hogy az ne zavarja meg a nagyfrekvenciás mérést.

Munkám másik részében a részkisülések megjelenését vizsgáltam egy valós mérési elrendezésen. Ezt szigetelőolaj-prespán felületén végzett konvencionális részkisülés mérésekkel párhuzamosan végeztem. Kihasználtam, hogy az UHF tartományban több szenzort is lehet alkalmazni (szemben a konvencionális módszerrel). A szenzorokat a szigetelő mintától (ahol a számunkra fontos részkisülések keletkeznek átütés előtt) azonos távolságra, de térben más-más pozícióban helyeztem el. A jelalakok rögzítésével a hozzávezetéseken létrejövő koronajelenségek a csatornák jeleinek összehasonlításával kiszűrhetők és lehetővé válik a megtisztított jelek vizsgálata.

Hosszú távú célkitűzésem egy olyan szimulációs modellt felépíteni, ami egy valóságos transzformátor tekercselésében végbemenő kisüléseket helyesen képez le. Fenti munkám ennek a modellnek a felépítése felé tesz lépéseket, hiszen ahhoz meg kell, hogy állapítsuk a keletkező kisülések jellemzőit és a terjedés mikéntjét.

szerző

  • Veres Dániel
    Villamosmérnöki szak, mesterképzés
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Cselkó Richárd
    adjunktus, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

I. helyezett