Regisztráció és bejelentkezés

Szövegfelolvasó alapú kommunikációs platform beszédsérültek számára

A beszédsérült emberek számára a mindennapi kommunikáció gondot okoz. Nem képesek helytállni sok olyan mindennapi szituációban, ahol szükség volna beszédkészségükre. Számukra azok a megoldások, melyek képesek akár részlegesen is, de pótolni elvesztett beszédkészségüket, nagy jelentőséggel bírnak. A technológia fejlődésével mára a mobil eszközök segítségével nem csak telefonálhatunk, vagy szöveges üzeneteket küldhetünk, hanem elérhetjük az internetet, valamint komplex, erőforrás igényes és összetett felhasználói felülettel rendelkező alkalmazásokat is futtathatunk segítségükkel. A mobil eszközök jelenlegi erőforrásai alkalmasak arra, hogy új típusú kommunikációt hozzanak létre a felhasználóval a beszéd interfész használatával, szövegfelolvasó segítségével.

A mobil eszközök a beszédfogyatékkal élő emberek számára is fontosak. Gépi szövegfelolvasást használó, a környezetükkel való kommunikációjukat segítő alkalmazások segítségével életszínvonaluk jelentősen javulhat, ugyanis a verbális kommunikáció lehetősége ismét elérhetővé válik számukra. Számos mindennapi élethelyzetben jelenthet nagymértékű előrelépést életükben, valamint biztonságérzetüket is javíthatja az a tény, hogy bárhol, bármilyen körülmények között segítséget kérhetnek a mobil eszközön futó alkalmazás segítségével. Egy ilyen alkalmazás készítése során fokozottan ügyelni kell a megfelelő hordozó eszköz kiválasztására, valamint a szoftver megfelelő felépítésére, hogy az a mindennapi életben megfelelő segítséget nyújthasson felhasználói számára.

Ezen felül a beépített szövegfelolvasóval rendelkező alkalmazás beszédsérült emberek terápiájában is jó szolgálatot tehet. A beszédsérülés nem feltétlenül jelenti a beszédkészség végleges elvesztését, bizonyos betegségek esetén ugyanis logopédiai terápiával az állapot javítható, még ha ez nem is jelent teljes értékű gyógyulást. Természetesen egy terápiás alkalmazás nem igényel olyan szintű hordozhatóságot, mint a kifejezetten beszédsérültek számára mindennapos használatra készített szoftver, így a hordozó eszköz kiválasztása nem jelent problémát, a személyi számítógépek megfelelnek a célnak.

Dolgozatom célja, hogy bemutassa a BME TMIT korábbi kutatásain alapuló, általam tervezett, és megvalósított alkalmazásokat, melyek beszédsérült felhasználók, és az őket ellátó logopédusok számára készültek. Dolgozatomban részletesen ismertetetem az alkalmazások célfelhasználóinak, a beszédsérülteknek helyzetét. Kitérek azokra az igényekre és követelményekre, melyeket a mindennapi felhasználás érdekében megvalósítani szükséges. Ismertetem továbbá a terápiás felhasználásra szánt alkalmazással szemben támasztott további követelményeket. A dolgozat következő részében részletesen ismertetem az egyes alkalmazások felépítését, valamint megvalósítását. Végül bemutatom a felhasználói tesztek elvégzésének módját, valamint elemzem azok eredményeit is. Ebben a részben térek ki jövőbeli terveimre, ismertetem a továbblépés, továbbfejlesztés lehetőségeit, és összefoglalom az elvégzett munkát.

szerző

 • Nagy Péter
  villamosmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Németh Géza
  egyetemi docens, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
 • Tóth Bálint Pál
  Ügyvivő szakértő, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

helyezés

VIK Hallgatói Képviselet II. helyezett