Regisztráció és bejelentkezés

Gazdálkodj Okosan! OpenFlow eszközökkel

Az SDN (Software Defined Networking) koncepció lényege, hogy a gyártók megnyitják hálózati eszközeiket a felhasználók számára, lehetővé téve azok működésének a hagyományosnál sokkal közvetlenebb irányítását. Az új architektúrában az adatsíkot a gyártóspecifikus, egyszerű és gyors adattovábbító hardverelemek jelentik, amelyeket egy harmadik fél által programozható, szoftver alapú központi vezérlő felügyel. Az architektúra kulcseleme a hálózati eszközök és a vezérlő közti kommunikáció egységes megvalósítása, melyre a legtöbb eszközgyártó jelenleg az ONF (Open Networking Foundation) által szabványosított OpenFlow protokollt alkalmazza.

Az SDN hálózati koncepció forradalmian új felhasználási lehetőségeket rejt magában, elterjedése viszont bizonytalan, mivel stratégiai szempontból annak megjelenése nem kedvező az eszközgyártók számára, azonban a versenytársak mögötti lemaradás elkerülése érdekében szinte kivétel nélkül lépést tartanak megvalósításában. Mivel az OpenFlow szabványnak megfelelő új eszközök fejlesztése lassú folyamat, így a gyártók saját, már meglévő architektúráikat próbálják kiegészíteni a szükséges változtatásokkal. Az így kialakuló heterogén környezet miatt nem meglepő tehát, hogy a különböző gyártók eszközei igen eltérő színvonalon képesek csak megvalósítani a szabványban előírt funkciókat. Mindez gondot okozhat az SDN technológiát alkalmazni kívánó ‘early adopter’ hálózatüzemeltetők számára a megfelelő OpenFlow-képes eszközök kiválasztásában.

Tudományos dolgozatunk célja feltérképezni az OpenFlow-képes eszközök valódi OpenFlow támogatottságának mértékét napjainkban, mind az elérhető funkciók mind azok teljesítményének elemzése segítségével. Munkánk kulcselemeként olyan mérési módszertant dolgozunk ki, amely alapján az akár különböző verziójú OpenFlow protokollokat támogató eszközök teljesítménye is összehasonlíthatóvá válik. A kidolgozott módszertant követve méréseket végzünk valós hálózati eszközökön többek között a folyamtáblák kapacitásának, folyambejegyzések mentési idejének és a hálózati portok áteresztőképességének meghatározására. A mérések egyik meglepő eredményeként megmutatjuk, hogy a jelenleg erősen heterogén piaci felhozatal nem mentes az olyan anomáliáktól sem, ahol az akár több nagyságrendben eltérő árú eszközök (akár az eszköz-specifikációknak is ellentmondóan) hasonló teljesítményt nyújthatnak. Következtetéseinkben a napjainkban elérhető OpenFlow-képes hálózati eszközök, felhasználási módok és hálózati elvárások függvényében nem triviális ár-teljesítmény kapcsolatára hívjuk fel a figyelmet.

szerzők

 • Szalay Márk
  mérnökinformatikus
  nappali

 • Czébán Attila
  mérnökinformatikus
  nappali

konzulensek

 • Dr. Heszberger Zalán
  egyetemi docens, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
 • Dr. Sonkoly Balázs
  egyetemi docens, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

helyezés

III. helyezett