Regisztráció és bejelentkezés

Elsődleges oldalra felületszerelt alkatrészek mechanikai egyensúlya a második újraömlesztéses forrasztás során

A két oldalon felületszerelt áramkörök esetén a szerelés sorrendje szerint megkülönböztetünk top és bottom oldalt, újabban ezeket jellemzően elsődleges és másodlagos (primary és secondary) oldalnak nevezzük. Az egyik oldal stencilnyomtatása, beültetése és újraömlesztéses forrasztása után történik a másik oldal teljes szerelése ugyanezen technológiai lépésekkel. A szereléstechnológiai sorrendnek megfelelően a gyárthatóságra tervezés (design for manufacturing) elve alapján az először forrasztandó oldalra jellemzően kis darabszámban kis tömegű alkatrészeket terveznek, de előfordul, hogy a jobb helykihasználás érdekében nagyobb tömegű alkatrészeket is erre az oldalra helyeznek. A második oldal forrasztása során az először forrasztott oldal a kemencében alulra kerül, és az azon elhelyezkedő alkatrészek forrasztott kötései újra megömlenek. Ennek során az alul elhelyezkedő nagyobb tömegű és/vagy kis kontaktusfelületű alkatrészek leeshetnek, hiszen a gravitációs erőnek a nedvesítési erőkből és felületi feszültségből adódó erő tart ellent. Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy az alsó oldalra felületszerelési technológiával elhelyezett alkatrészekre milyen erők hatnak, azaz egy vizsgált alkatrészt meg tud-e tartani a megolvadt forrasz, vagy leesik a forrasztás során. Az alkatrészeket különböző tömegű és adott felületű réztömbökkel modelleztem, hogy pontos erőhatásokat tudjak beállítani. A forrasztást SAC305 ötvözetű forraszpasztával és gőzfázisú kemencében végeztem.

szerző

  • Svidrony Bence András
    Villamosmérnöki szak, alapképzés
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Bátorfi Réka
    tanszéki mérnök, Elektronikai Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom