Regisztráció és bejelentkezés

Részkisülést detektáló és térben lokalizáló mérési rendszer fejlesztése

Dolgozatom témája a részkisülések térbeli helyzetének meghatározása, kibocsátott elektromágneses jeleik antennás mérésein keresztül.

Napjainkban a nagyfeszültségű berendezések üzembe helyezés előtti, illetve használat közbeni diagnosztikai vizsgálatai során hangsúlyos szerepet kap a részkisülésvizsgálat is, hisz a kisülések időben történő detektálásával megelőzhetők a későbbi költséges meghibásodások. A részkisülések érzékelésére, vizsgálatára jól bevett, kipróbált módszerek állnak rendelkezésre, azonban a pontos helyzetük meghatározására nincs általánosan használatban lévő technika, pedig egy ilyen célra kialakított rendszerrel jelentősen felgyorsítható a hibák megtalálásának procedúrája.

Kutatásom során számos, a témával foglalkozó esettanulmányt néztem át, kigyűjtve az alkalmazott módszereket, melyek közül az ígéretesebbeket MATLAB környezetben implementáltam is. Kombinálva és kiegészítve ezen módszereket, alternatívákat alkottam a szakirodalmakban szereplő technikákra, azzal a céllal, hogy a helymeghatározás kérdését ezzel új nézőpontba helyezzem.

Mindezzel egy olyan mérőrendszer megalkotását kívánom megalapozni, melyet ipari környezetben is megbízhatóan lehet alkalmazni nagyfeszültségű berendezések üzembe helyezés előtti rutinvizsgálatai során. A dolgozatban már szerepel ennek a mérőrendszernek a legelső verziója, mely offline módon ad becslést a részkisülés térbeli helyzetére. Jövőbeli terveim között szerepel a rendszert online helymeghatározásra is képessé tenni, hogy a méréssel párhuzamosan futva, a program a mérés végére pontos eredményt adjon. Távolabbi terveim között szerepel a rendszer alkalmazhatósági körének kiterjesztése nagyfeszültségű alállomások működésben levő berendezéseire is, ehhez viszont a részkisülésfizikában és zajszűrésben való még komolyabb elmélyülésre lesz szükség.

A dolgozatban a részkisülések elméleti bevezetőjét követően ismertetem a helymeghatározás matematikai problémáját, továbbá leírom a mérőrendszerembe beépített módszerek működését, kitérve az általam alkalmazott fejlesztésekre is. A dolgozat második felében különféle mérési elrendezéseken tesztelem az egyes módszereket, pontosságuk összehasonlítása érdekében. A befejező szakaszban a mérési eredmények átfogó értékelését követően, a dolgozatot a mérőrendszerrel kapcsolatos jövőbeli kutatási és fejlesztési terveim ismertetésével zárom.

szerző

  • Szirtes Máté
    Villamosmérnöki szak, alapképzés
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Cselkó Richárd
    adjunktus, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

Energetikus Képzést Támogató Alapítvány II. helyezett