Regisztráció és bejelentkezés

PVC szigetelések dielektromos jellemzőinek vizsgálata

A dolgozat témája a kábelszigeteléseknél alkalmazott lágyított poli(vinil-klorid) (PVC) dielektromos folyamatainak vizsgálata. A polimerszigetelésekre jellemző, hogy a szigetelési ellenállás mérés során a szigetelésen átfolyó áram csak igen hosszú idő után állandósul a szigetelésben megjelenő lassú polarizációs folyamatok miatt. A vizsgálathoz ismert összetételű, különböző lágyítótartalmú PVC szigetelőanyag-mintákat használtunk. A dielektromos folyamatokat szigetelési ellenállás mérés és visszatérő feszültség mérés módszerével vizsgáltuk. Így adott szigetelőanyag vezetőképességét és polarizációs vezetőképességét két független méréssel vizsgálhatjuk. A kétféle mérés eredményeiből a lassú elemi polarizációs folyamatok háttere könnyebben vizsgálható.

szerző

  • Nagy Anna
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Tamus Zoltán Ádám
    egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

III. helyezett