Regisztráció és bejelentkezés

Nagyfeszültségű távvezeték sérült védővezető javítása szerelő kocsiszékkel

A nagyfeszültségű távvezetékek környezetükből kiemelkedve haladnak, ezért villámcsapások által fokozottan veszélyeztetettek. A távvezetékeket – több funkciója mellett – villámcsapásoktól is védő védővezető elemi szálai a villámáram termikus hatásának következtében megolvadhatnak, emiatt gyakran fellép az ún. szálkisodródás jelensége. Ilyen esetekben a szálkisodródott védővezető funkcióit (villámvédelem, földelési ellenállás csökkentése az oszlopok párhuzamosan kapcsolásával, villamos- és optikai jelátvitel) már nem tudja megfelelően ellátni, ezzel veszélyeztetve az üzembiztonságot.

Az egyre növekvő nemzetközi villamosenergia-transzfer hatására - a villamosenergia-rendszer stabilitásának megőrzésének érdekében - egyre kevésbé engedhető meg egy nagyfeszültségű távvezeték kikapcsolása [4]. Lehetséges megoldást a javítási művelet feszültség alatti munkavégzéssel (FAM) történő kivitelezése jelenti. A magyarországi gyakorlatban jelenleg a nagyfeszültségű hálózaton nem végeznek feszültség alatt munkát. A jövőben – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – az üzembiztonság növelése mellett gazdasági szempontok figyelembe vételével hazánkban is várható ennek a technológiának az ismételt megjelenése [1].

A sérült védővezető javításának egyik legelterjedtebb módja a szerelő kocsiszék alkalmazása [5]. A különböző sodronytípusok korlátozott mechanikai teherbírása miatt azonban a távvezetékek oszlopközeiben a szerelő kocsiszék nem minden esetben alkalmazható az oszlopköz teljes hosszában. A munkavégzés során a napjainkban széles körben alkalmazott optikai szálas védővezetők (OPGW) esetében problémát jelent továbbá, hogy a védővezető legkisebb hajlítási sugara erősen korlátozott, ezért a javításhoz használható szerelőkocsi – annak tömege miatt – bizonyos védővezető-típusok esetén nem alkalmazható. A TDK dolgozat részét képezi a távvezetéki sodronyokra ható erők részletes vizsgálata [2] [3]. A matematikai és fizikai háttér áttekintése mellett cél egy, a gyakorlati munkavégzést nagyban megkönnyítő számítási algoritmus megvalósítása és az ehhez kapcsolódó szimulációk elvégzése MATLAB alkalmazásával. A bemutatásra kerülő vizsgálati módszerek segítségével átfogó kép kapható a magyarországi nagyfeszültségű távvezetékek védővezetőinek teherbíró képességéről, a számítások elvégzéséhez szükséges idő jelentősen csökken, a szimuláció összes jellemző paramétere pedig tetszőlegesen változtatható. Az eredmények grafikusan formában szemléletesen reprezentálják a vizsgált távvezeték mechanikai tulajdonságait.

szerző

  • Göcsei Gábor
    villamosmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Németh Bálint
    egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

I. helyezett