Regisztráció és bejelentkezés

Egyidejű többszínű fluoreszcens jelölés optimalizálása fehérjestruktúrák vizsgálatára

A sejtekben zajló folyamatok monitorozásához elengedhetetlen fontosságú a makromolekulák kölcsönhatásának és kolokalizációjának vizsgálata. Erre alkalmas technika a konfokális mikroszkópia, különböző fluoreszcens jelölésekkel. Arra, hogy a molekulák sejten belüli helyzetét minél pontosabban megfigyelhessük, a szuper-felbontású mikroszkópia ad lehetőséget, mely az Abbe-féle diffrakciós limit meghaladásával lehetővé teszi a 200 nm-nél kisebb struktúrák detektálását is. E módszerek esetében elvárás, hogy a jelölések biokompatibilisek, szelektívek és helyspecifikusak legyenek, illetve háttérmentes legyen a detektálás. Erre adnak lehetőséget a kémiai biológia terén elért eredmények, mint például az önjelölő enzimek alkalmazása. Kutatócsoportunkban fluoreszcens jelölésre alkalmas (fluorogén) festékeket állítanak elő, melyek irányában elvárás, hogy szuper-felbontású mikroszkópiára is alkalmasak legyenek. Ezek a festékek vagy bioortogonális funkciós csoporton keresztül kapcsolhatók a különböző önjelölő enzimek szubsztrátjához sejtes környezetben, vagy eleve a szubsztráthoz kovalensen kapcsolt formában is használhatók. A megfelelő festékek alkalmazásával egy időben akár háromszínű fluoreszcens jelölés is megvalósítható. Éppen ezért célunk volt többszínű fluoreszcens jelölési eljárások optimalizálása élő sejteken. Ehhez először a kutatócsoport rendelkezésére álló, különböző festékek tesztelésére szolgáló plazmid-tár segítségével kellett olyan plazmidokat előállítanunk, melyekben a vizsgálandó, potenciális terápiás célpontnak tekinthető fehérjék kódoló szekvenciáját egy-egy önjelölő enzim kódoló szekvenciájával kapcsoljuk. Célunk továbbá megvizsgálni a plazmidok használhatóságát, az elkészített vektorok által meghatározott fehérjék kifejeződését emlős sejtekbe való transzfektálással, különböző kombinációkban fluoreszcens jelölések kivitelezése, fluoreszcens konfokális mikroszkópos és nanoszkópos felvételek készítése, majd a jelölések körülményeinek optimalizálása az újabb festékek és célfehérjék vizsgálatának megkönnyítése érdekében.

szerző

  • Biró Adrienn
    Biomérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Németh Krisztina
    Tudományos főmunkatárs, Természettudományi Kutatóközpont (külső)

helyezés

III. helyezett