Regisztráció és bejelentkezés

Szürke hályog alternatív diagnosztizálhatóságának vizsgálata

Szürke hályog alternatív

diagnosztizálhatóságának

vizsgálata

Kurucz Máté I. évf. MSc hallgató

Konzulens: dr. Erdei Gábor, Atomfizika Tsz.

A szürke hályog (cataracta) a szemlencse állomány fényáteresztő képességének romlása miatt fellépő, évezredek óta ismert és kezelt betegség, amit világviszonylatban még mindig a vakság egyik vezető okaként tartanak számon. Kialakulásának oka, hogy a szemlencsét alkotó hidrofób (víztaszító) rostok valamilyen behatásra vizet vesznek fel, és a szemlencsében így megjelenő eltérő törésmutatójú tartományok megszórják a fényt. A szürke hályog hagyományos diagnosztizálása látásvizsgáló táblával, réslámpával, vagy ophthalmoscope-pal történik. Mi a meglévő eljárásokkal szemben a Wasca hullámfront szenzor mérési eredményeit próbáltuk felhasználni. Ez a műszer az emberi szem számos optikai tulajdonságának vizsgálatára képes, de eddig még nem használták a szürke hályog felderítésére. A TDK dolgozatomban azt a kérdést vizsgáltam meg, hogy a szenzor által készített képeket fel lehet-e használni a betegség diagnosztizálására.

Munkám során először egy olyan mérőszámot kutattam fel a szakirodalomban, amely jellemzi a szürke hályog előrehaladottságát és műszakilag jól definiálható. Ennek a mérőszámnak a Stiles Holladay törvényben[1] szereplő szórási paramétert választottam. Kerestem korábbi méréseket [2][3], amelyek a szemlencse szórási paraméterének megállapítására irányultak, különböző típusú szürke hályogok esetén. Mivel a mérési leírások hiányosak voltak, saját magamon elvégeztem egy egyszerűsített méréssorozatot. A kapott eredményeket összehasonlítottam a cikkekben lévőkkel, hogy tisztázzam a kérdéses pontokat, illetve megbizonyosodjam arról, jól értelmezem-e a cikkek definícióit. Megállapítottam, hogy a saját szemem általam mért/kiszámított szórási paramétere hibahatáron belül megegyezik cikkekben leírt egészséges szemével.

Ezután a kereskedelmi forgalomban kapható Zemax optikai tervező programmal megépítettem egy szemmodellt. A cikkek tanulsága szerint a szemlencse zavarosságát Rayleigh szórással lehet modellezni. A Zemax programban a Rayleigh szórást a szabad úthosszal lehet jellemzi. A korábban említett cikkekből kinyert szórási paraméter alapján meghatároztam a Zemax program szabad úthossz paraméterét, többféle mértékű szürke hályog esetére. Az elkészített szemmodellt kibővítettem a Wasca hullámfront szenzor szintén általam készített optikai modelljével. Megvizsgáltam, hogy különböző mértékű szürke hályog esetén milyen kép jelenik meg a szenzoron, és ezeket összehasonlítottam egészséges és szürke hályogos páciensek Wasca hullámfront szenzorral készített képeivel. A szimulációs és valós képek elemzése alapján következtetéseket vontam le arra nézve, hogy milyen módosításokkal lehetne képes a Wasca hullámfront szenzor szürke hályog diagnosztizálására.

Hivatkozások:

1. http://www.nin.knaw.nl/Portals/0/Department/Berg/Documents/VosAvdB1999.pdf

2. http://www.iovs.org/content/33/3/618.full.pdf

3. http://voi.opt.uh.edu/voi/WavefrontCongress/2005/presentations/3-vandenBerg-LightScattering.pdf

szerző

  • Kurucz Máté
    fizika
    nappali

konzulens

  • Dr. Erdei Gábor
    egyetemi docens, Atomfizika Tanszék

helyezés

Jutalom