Regisztráció és bejelentkezés

Dózis-térfogat hisztogram automatizált elemzése

Sugárterápiában a besugárzások tervezése során az egyik legfontosabb feladat a tumor dózislefedettségének biztosítása, miközben az egészséges szövetek minél kisebb dózist kapnak. Ezt csak úgy lehet megvalósítani, ha minden beteg esetén egyedi terv készül, sokszor egy esethez több terv is szükséges. A tervek összehasonlítására több lehetőség áll rendelkezésre. Az egyik ilyen módszer a dózis-térfogat hisztogram (DVH) elemzése.

A DVH az egyes besugarazott területek dózis lefedettségét ábrázolja. A grafikonról leolvasható, hogy a leadott dózis meghatározott százalékát a célterület, illetve védendő szervek hány százaléka kapta meg. Ez alapján lehet például megállapítani, hogy a terv megfelel-e az egyes védendő szervekre előírt dóziskritériumoknak.

A DVH-t a tervezőprogramokból szövegfájlként lehet kinyerni táblázatos formában, amelyek általában több százezer sorosak, így ezek kézi elemzése igen nehézkes, időigényes. Dolgozatom célja egy olyan program fejlesztése volt, amely megkönnyíti ezen fájlok elemzését, és felgyorsítja a tervek minősítését. A program segítségével kiolvasható a kiválasztott ROI-k (Region of interest) Dxx és Vxx értékei, tehát hogy mekkora dózist kapott a célterület xx%-a, illetve hogy mekkora térfogat kapott xx cGy dózist. Munkám során ún. abszolút DVH fájlokkal dolgoztam, melyekben a dózisértékek cGy-ben, a térfogat értékek százalékban voltak megadva.

A tervek összehasonlítására léteznek még különböző indexek, amelyeket szintén a DVH értékei alapján lehet számolni. Ide tartozik a Homogenitási index (HI), a Konformitási indexek (CN és a COIN), illetve a Tervminőségi index (PQI). A program jelenlegi állapotában képes számolni a HI-t, illetve a későbbiekben célom a CN számításának leprogramozása is.

A program teszteléséhez elvégeztem az extracranialis sztereotaxiás tüdő tumorok besugárzási terveinek elemzését kézi és automatikus módszerrel, aminek eredményeit táblázatosan bemutatom a dolgozatomban..

A programot C++ nyelvben írtam, a hozzá tartozó grafikus felületet Qt-ben készítettem.

Az elkészült programot az Országos Onkológiai Intézetben a klinikai gyakorlatban is alkalmazni fogják.

Irodalom

1. Radiation Oncology Physics: A handbook for teachers and students, E. B. Podgorsak, Bécs, 2005

2. M. Yoon, S. Y. Park, D Shin, S. B. Lee, H. R. Pyo, D. Y. Kim, K. H. Cho; A new homogenity index based on statistical analysis of the dose-volume histogram, Applied Clinical Medical Physics, vol.8, no.2, 2007

3. Lomax N. J.,Scheib S. G.,Quantifying the degree of conformity in radiosurgery treatment planning. Radiation Oncology Biology Physics, 2003

szerző

  • Huttman Balázs
    Fizika alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Pesznyák Csilla
    egyetemi docens, Nukleáris Technika Tanszék

helyezés

Jutalom