Regisztráció és bejelentkezés

Az emberi szemben fellépő fényszórás kísérleti és szimulációs modellezése szürkehályog esetén

A BME Fizikai Intézet Atomfizika Tanszéke résztvevője a 2014-ben indult „A szürkehályog

hatékony gyógyítását elősegítő orvostechnika kutatás-fejlesztések” projektnek. Ennek fő célja

a szürke hályogban szenvedő betegek részére olyan beültethető (intraokuláris) műanyag

szemlencsék (IOL) kifejlesztése, amelyek a jelenlegi megoldásoknál komfortosabb

látásérzetet biztosítanak. A szürkehályog esetén a szemben nagyfokú fényszórás lép fel, ami

szélsőséges esetben vakságot okozhat. Az IOL lencsék műtéti beültetése után szintén van

némi zavaró szórt fény, bár az előbbinél jóval kisebb mértékben. A szem fényszórási

tulajdonságainak mérésére jelenleg nincs kereskedelmi forgalomban kapható, kvantitatív és

objektív eredményeket produkáló mérőberendezés, ezért az Atomfizika Tanszéken egy erre

alkalmas kísérleti mérőeszköz fejlesztése folyik. A készülék alapja egy korábbi

diplomamunka keretében már összeállt.

A berendezés további fejlesztése és tesztelése szempontjából elengedhetetlen a

szürkehályogos szemben lezajló fényszórási folyamatok modellezése mind számítógépes

szimulációs környezetben, mind a valóságban, kísérleti eszközökkel. Ennek érdekében

feladatom, a betegség következtében fellépő szórásról rendelkezésre álló ismeretek alapján

olyan szóró közeg létrehozása, melynek fényszórási tulajdonságai a lehető legjobban

hasonlítanak a szürkehályogos szeméhez. Ezen közeg felhasználásával további feladatom egy

fizikai szemmodell elkészítése, amely az emberi szem alapvető méreteinek és arányainak

megtartásával képes a szürkehályog több fázisának modellezésére. Egy ilyen modell

várakozásaim szerint alkalmas lehet a készülék helyes és biztonságos működésének

ellenőrzésére, még mielőtt élő emberek szemén végeznénk vizsgálatokat vele.

Hivatkozások

[1] Allen D, Vasavada A. (2006. July). „Cataract and surgery for cataract.” (angol

nyelven). BMJ. 333 (7559), 128-32. o. DOI:10.1136/bmj.333.7559.128. PMID

16840470.

[2] Craig F. Bohren (1986) „Multiple scattering of light and some of its observable

consequences”

[3] http://voi.opt.uh.edu/voi/WavefrontCongress/2005/presentations/3-vandenBerg-

LightScattering.pdf

szerző

  • Holló Csaba Tamás
    Fizikus mesterképzési szak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Erdei Gábor
    egyetemi docens, Atomfizika Tanszék

helyezés

I. helyezett