Regisztráció és bejelentkezés

Jelfeldolgozó berendezés fejlesztése fluoreszcens spektroszkópiához

A BME Atomfizika Tanszéke vizek algatartalmának mérésére a fluoreszcencia elvén mérő, hordozható berendezés kifejlesztésébe kezdett. A kísérleti berendezés impulzusüzemű Xenon fényforrással gerjeszti az algát tipikus hullámhosszokon és nagy érzékenységű fotoelektron-sokszorozót (továbbiakban PMT) alkalmaz a fluoreszcencia mérésére. TDK munkám ehhez a fejlesztéshez kapcsolódik. A fenti, impulzusüzemű optikai detektálási elv nagyjel/zaj viszonnyal történő alkalmazásának egyik kulcs eleme a szinkrondetektor, mely biztosítja, hogy a detektor jelét csak a lámpa villanásának idejére erősítsük és mérjük, a kieső időben pedig a háttérfény mérésével korrigáljuk az eredményt. Feladatul tűztem ki magamnak egy olyan egyedi szinkron detektor megépítését és tesztjét, mely a fenti problémát megoldja, olcsó, kisméretű, és a jel/zaj viszony javítására különböző eljárások kipróbálását teszi lehetővé. Munkám ezen első fázisában elkészítettem a szinkrondetektor egy prototípusát és meghatároztam főbb elektronikai paramétereit. Kiválasztottam és beszereztettem egy Xe-lámpát és egy PMT -t, melyeket alkalmasnak tartottam a feladat megoldására és összeépítettem egy kísérleti optikai elrendezést. Az így összeépített kísérleti berendezéssel megkezdtem vizsgálataimat konkrét fényjeleken, így alga fluoreszcens jelén. Dolgozatomban ismertetem a szinkron detektort megvalósító elektronikát, bemutatom annak potenciális képességeit és ismertetem az eddig elért mérési eredményeimet.

szerző

  • Csőke Lóránt Tibor
    Villamosmérnöki szak, alapképzés
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kocsányi László János
    egyetemi docens, Atomfizika Tanszék

helyezés

II. helyezett