Regisztráció és bejelentkezés

Self-powered neutron detector (SPND) súlyfüggvényének kiszámítása VVER-1200-as reaktortípusra

A VVER-1200-as reaktortípus esetén - a VVER-440-es kazettához hasonlóan - a kazetták tartalmaznak mérőcsatornát, azonban ennek elhelyezkedése nem egyezik meg az eddigiekben a 440-es típusnál használtakkal.

A dolgozat célja, hogy az új kazettatípusra meghatározza az egyes pálcák (pálcadarabok) járulékát az SPND detektor jelkialakításában. A dolgozat részét kell, hogy képezze a súlyfüggvényt befolyásoló és ezáltal később további vizsgálatra igényt tartó tényezők összefoglalója.

A dolgozat részeként áttekintem a nemzetközi gyakorlatban használt SPN detektorokról rendelkezésre álló kapcsolódó adatokat. Tanulmányozom az eddigiekben a témához szorosan kapcsolódó publikációkat és feltérképezem az esetleges továbbfejlesztési lehetőségeket.

Ennek a munkának az első részében MCNP környezetben felépítek egy geometriai modellt. A modellépítés folyamatához kapcsolódóan megfontolásokat teszek általánosan a modell szükséges részletességére, kiemelten az axiális felosztására és a modellben használt anyagösszetételekre.

A dolgozat további részeiben egyes jellemző üzemi elrendezésekre meghatározom a detektorhoz kapcsolódó súlyfüggvényt, ezáltal becslést adva a detektor érzékenységének korlátaira. Vizsgálom továbbá a pálcás szabályozás hatását a detektorjel kialakulására vonatkozóan.

szerző

  • Cseh Ábel Imre
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Czifrus Szabolcs
    egyetemi docens, Nukleáris Technika Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést