Regisztráció és bejelentkezés

Szintetikus diagnosztika-alapú eljárás a HESEL turbulenciakód validációjához

A fúziós plazmafizika egy aktívan kutatott tudományterület, mely várhatóan hozzá fog

járulni a fúziós energiatermelés jövőbeni elterjedéséhez. Ennek egyik megvalósítása mágnesesen

összetartott, nagyságrendileg százmillió kelvines hőmérsékletű termikus plazmában

történik.

A határréteg-plazma (Scrape-Off Layer: SOL) a mágnesesen összetartott régión kívül,

nyílt erővonalakon helyezkedik el, és kapcsolatot teremt a plazma és az azt határoló felületek

között. A SOL viselkedése befolyásolja a varható hőterhelést a plazmát határoló

felületeken, továbbá jellegét meghatározza a benne fellépő, filamentumoknak nevezett

sűrűség-fluktuációk dinamikája. [1]

A plazmafizikai kutatások kivitelezéséhez elengedhetetlenek a diagnosztikai eljárások. A

mágneses összetartás és az igen magas hőmérséklet miatt a plazmafizikai mérések bonyolult

megvalósításokat kívánnak. Ezek egyike a nyalábemissziós spektroszkópia (Beam

Emission Spectroscopy - rövidítve: BES) [2], mely során egy monoenergiás semleges

atomnyalábot juttatnak a plazmába, ahol a nyalábatomok a plazmarészecskékkel való

ütközések során gerjesztődnek, majd karakterisztikus hullámhosszakon spontán módon

fotonokat emittálnak. Egy megfigyelőrendszer detektálja az emittált fotonfluxust, melynek

intenzitása és térbeli eloszlása alapján következtethető a plazma sűrűségprofilja illetve

annak fluktuációja. A gerjesztődés mellett lezajló egyéb atomi reakciók (ionizáció, töltéscsere)

miatt a nyalábintenzitás a plazma belseje felé haladva csökken, ennek megfelelően

a BES-t főként plazmaszél-diagnosztikaként alkalmazzák, ennélfogva kiválóan alkalmas

SOL-filamentumok detektálására.

A fúziós kutatások szempontjából igen jövedelmezőnek adódik mind a plazmafizikai jelenségek,

mind a mérési eljárások számítógépes modellezése (lévén, hogy az analitikus számolás

a rendszereink összetettsége miatt nagyrészt kivitelezhetetlen, sőt sok esetben még

numerikusan is nehezen kezelhető, számításigényes). A filamentáris jelenségek szempontjából

a plazmában fellépő turbulens transzport vizsgálata elsődleges fontosságú. Ilyen

numerikus modellezést valósít meg a HESEL [3], mely egy kétfolyadék-elméleten alapuló

kétdimenziós turbulenciakód.

A BES modellezése elősegíti a detektált fizikai jelenségek értelmezését, illetve számszerűsíti

a diagnosztika képességének korlátait [4]. A RENATE egy, a BME NTI által fejlesztett

teljes háromdimenziós BES szintetikus diagnosztikai kód.

A dolgozatban egy átfogó, a filamentáris dinamika szempontjából releváns paramétereken

alapuló eljárást ismertetek a RENATE szintetikus diagnosztika, és az ASDEX-Upgrade

tokamak Li-BES rendszerén végrehajtott mérések eredményeit felhasználva, melynek alkalmazása

egy újabb lépést jelenthet a HESEL turbulenciakód, és az ebben megvalósított

fizikai modell validálása felé.

[1] G. Birkenmeier, F. M. Laggner, M. Willensdorfer, T. Kobayashi, P. Manz, E. Wolfrum,

D. Carralero, R. Fischer, B. Sieglin, G. Fuchert, and U. Stroth. Magnetic field

dependence of the blob dynamics in the edge of ASDEX Upgrade L-mode plasmas.

Plasma Physics and Controlled Fusion, 56(7):075019, (2014).

[2] D. M. Thomas, G. R. McKee, K. H. Burrell, F. Levinton, E. L. Foley, and R. K.

Fisher. Chapter 6: Active Spectroscopy. Fusion Science and Technology, 53(2):487–

527, (2008).

[3] J. Madsen, V. Naulin, A. H. Nielsen, and J. Juul Rasmussen. Collisional transport

across the magnetic field in drift-fluid models. Physics of Plasmas, 23(3):032306,

(2016).

[4] D. Guszejnov, G. I. Pokol, I. Pusztai, D. Réfy, S. Zoletnik, M. Lampert, and Y. U.

Nam. Three-dimensional modeling of beam emission spectroscopy measurements in

fusion plasmas. Review of Scientific Instruments, 83(11):113501, (2012).

szerző

  • Andorfi István
    Fizikus mesterképzési szak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Asztalos Örs
    Doktorandusz, Nukleáris Technika Tanszék

helyezés

I. helyezett