Regisztráció és bejelentkezés

Kapcsolt energiarendszerek elemzése egy trigenerációs kis moduláris reaktor alkalmazásához

A globális felmelegedés megfékezése céljából a világ energiatermelésének karbonsemleges technológiákra kell áttérnie. A villamosenergia-, a hőenergia- és a hidrogéntermelés egyik hatékony megoldása lehet a trigenerációs kis moduláris reaktor, ami egyszerre képes villamos energia, hő és hidrogén előállítására. Ezen típusú erő-művek azonban még csak kísérleti vagy demonstrációs fázisban vannak, így a jövőbeli energiapiacon betöltött szerepük modellezése elengedhetetlen.

Kutatásomban megvizsgálom és összevetem a piacon elérhető energiapiac-modellező programokat, melyek megfelelően tudják mind az energiapiacokat, mind a kis moduláris reaktorokat modellezni. Az irodalomkutatásom alapján a PyPSA program bizonyult a legmegfelelőbbnek, azonban ez a program sem elégít ki minden modellezési igényt, így a kutatásom során fejleszteni fogom a PyPSA kódját a trigenerációs reaktorok leg-pontosabb modellezése érdekében. A szükséges módosítások végrehajtása után meg-építem Magyarország és a szomszédos országok 2030-as villamosenergia-rendszerét, valamint Magyarország jövőbeli távhő és hidrogén igényének megtermelését is modellezem. A dolgozat eredményeként létrejött modell megerősíti, hogy a trigenerációs kis moduláris reaktorok fejlesztése a hagyományos atomerőművek és a megújuló energia-források mellett egy fenntartható villamosenergia-, hő- és hidrogén termeléshez vezethet Magyarországon.

szerző

 • Fekete Dezső Domonkos
  Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Biró Bence
  PhD Student, Atomenergetika Tanszék
 • Dr. Aszódi Attila
  egyetemi tanár, Atomenergetika Tanszék

helyezés

II. helyezett