Regisztráció és bejelentkezés

Monte-Carlo zaj terjedése egycsatornás termohidraulikai megoldóban.

A nukleáris tudományoknak új kutatási területe a dinamikus Monte-Carlo módszerrel való neutrontranszport számítások. A dinamikus Monte-Carlo számítás nem csak a neutronkinetika előrejelzésére használható fel, hanem összekapcsolható termohidraulikai kódokkal, amelyek összetettebb dinamikus szimulációkat tesznek lehetővé. A csatolt neutronfizikai és termohidrauilkai számítások során kiemelt fontosságú a kódok között átfolyó információk statisztikus vizsgálata. Ezek közül a leglényegesebb a teljesítmény zajának a termohidraulikai mennyiségekre történő átterjedésének kérdése. A termohidraulikai megoldónak átadott teljesítmény szórása ugyanis megjelenik a hőmérsékletek, sűrűségek és egyéb anyagi paraméterek szórásában, melyek ismerete kritikus a termohidraulikai visszacsatolások viselkedésének megértéshez. Feladatom során sztochasztikus analízis segítségével modellezett, egy dinamikus Monte-Carlo számítás időfüggő zajforrásának megfelelő teljesítményadatok független realizációit állítottam elő, ezeket pedig a SUBCHANFLOW egycsatornás termohidraulikai kóddal, mint bemenő paramétereket olvastam be. A szimulációk bepillantást engedtek a termohidraulikai paraméterek szórásainak fejlődésébe, aminek köszönhetően kimutathatóvá vált, hogy a termohidraulikai paraméterek zaja milyen összefüggésben áll a bemenő teljesítmény zajával.

szerző

  • Margóczi Márk
    Fizikus mesterképzési szak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Légrády Dávid
    Egyetemi docens, Nukleáris Technika Tanszék

helyezés

Jutalom