Regisztráció és bejelentkezés

Üzemanyagkazetta-modell fejlesztése VVER-1200 típusú reaktorhoz

Ismeretes, hogy a jelenleg Pakson üzemelő atomerőmű blokkjai a 2030-as években véglegesen leállnak, és ezzel számottevő kapacitás-kiesés keletkezik a magyar villamos hálózatban. Ennek megelőzésére a magyar állam két új VVER-1200 típusú blokk létesítését tervezi a paksi telephelyen. Kialakításukat tekintve az új erőművi blokkok jelentős eltérést mutatnak a most üzemelő blokkokhoz képest, így már a létesítés alatt is szükség van az újonnan épülő reaktorokban lejátszódó folyamatok minél pontosabb ismeretére.

Dolgozatomban a fentebb megnevezett atomerőmű üzemanyag-kazettájának modellezését és tesztelését mutatom be. A modell elkészítésének elsődleges célja, hogy a kazettában kialakuló térbeli reaktorfizikai folyamatokat vizsgálni tudjuk. Ehhez a valós üzemanyag-kazetta alkatrészeinek lehető legpontosabb anyagi és geometriai leképezése szükséges, így a modell felépítését az MCNP nevű, Monte Carlo-alapú programban valósítottam meg.

Az üzemanyag-kazettában számos bonyolult szerkezeti felépítésű alkatrész található, amelyek geometriai összetettségük miatt homogenizációs technikák alkalmazását követelik meg. A pálcákat pozícionáló távtartórács is e szerkezeti elemek közé tartozik, viszont az aktív zónában több helyen is megtalálható, így lehetséges, hogy a homogenizációval befolyásoljuk az ott kialakuló reaktorfizikai folyamatokat. Emiatt a dolgozatom egyik célja megvizsgálni, hogy az ezzel a módszerrel való modellezésnek van-e hatása a lokálisan kialakuló fluxusra és ezáltal a sokszorozási tényezőre.

szerző

 • Pesti Márton
  Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Fehér Sándor
  docens, Nukleáris Technika Tanszék
 • Dr. Rovni István
  Vezető reaktorfizikus szakértő, Paks II. Atomerőmű Zrt. (külső)

helyezés

Jutalom