Regisztráció és bejelentkezés

A VVER-1200 atomerőmű üzemanyag-kazettájának egy részében kialakuló termohidraulikai viszonyok vizsgálata CFD módszerrel

A VVER-1200 (vízzel moderált, vízhűtésű energetikai reaktor) egy orosz fejlesztésű, 3+ generációs nyomottvizes reaktor. Ezt a reaktortípust tervezik a paksi VVER-440 atomerőmű mellé építeni a kapacitás bővítése céljából kb. 2023-ra, ezért választottam a vizsgálatom céljának ezt a reaktort.

A TDK dolgozatomban a keverőfülekkel ellátott VVER-1200 távtartórács rész hatását vizsgálom az áramlásra, és a kialakuló axiális sebességeloszlást és szekunder örvényeket értékelem. Ezen vizsgálatokhoz részletes számítási modellek szükségesek, amelyeket CFD (Computational Fluid Dynamics) kódokkal lehet létrehozni. A vizsgálataim során az ANSYS CFX programot használtam.

Első lépésben a belépő peremfeltételek meghatározásához építettem modellt, amely a pálcaköteg néhány szubcsatornáját foglalja magába. A modell eredményeinek segítségével megépítettem a távtartórácsot tartalmazó rész modelljeit, majd ezekkel számításokat végeztem. A számításokkal a valós állapotot és egy speciális esetet vizsgáltam, ahol a kazetták közötti résben fal peremfeltételt alkalmaztam. A szimulációk megmutatták, hogy a távtartórács keverőfüle lényegesen megváltoztatja az áramlást, és jelentős eltérés van a kazettafal és anélküli eset között.

szerző

  • Sárdy Gábor
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Tóth Sándor
    Egyetemi docens, Nukleáris Technika Tanszék

helyezés

Jutalom