Regisztráció és bejelentkezés

Tranziens MHD hullámok amplitúdójának időfüggése és mérési bizonytalansága fúziós plazmákban

A magnetohidrodinamikai (MHD) hullámok a plazma anyagának és mágneses terének rezgései, melyeket sokféle gyorsrészecske populáció gerjeszthet. Mivel a toroidális fúziós berendezésekben ezen hullámok hullámhossza összemérhető a berendezés méretével, sajátmódusok alakulhatnak ki. Az MHD hullámok gyakran tranziensek, megjelenésük után frekvenciájuk és amplitúdójuk gyorsan változhat, akár a periódusidejükkel összemérhető időskálán, ezért érdemes őket idő-frekvencia térben vizsgálni.

Az általam használt módszerben a jel rövid idejű Fourier-transzformációján (STFT) egy maximumkereső algoritmust végigfuttatva visszaállítható a módus frekvenciájának és amplitúdójának időbeli lefutása.

Feladatom az amplitúdó mérési bizonytalanságának megállapítása. Mivel tranziens jellel van dolgunk, a stacioner jelek esetében alkalmazott átlagoláson alapuló módszerrel nem tudunk szórást meghatározni.

Ha azt tesszük fel, hogy a mérési bizonytalanság oka a jelben jelen lévő fehér zaj, akkor tudjuk, hogy a tranziens jelhez adódott fehér zaj STFT amplitúdója egy Rice-eloszlást követ, akkor a STFT tranziens jelet nem tartalmazó részén ugyanennek a zajnak a hatása látható, és karakterizálásával a jelre rárakódott zaj amplitúdóeloszlása is jellemezhető.

szerző

  • Vavrik Márton
    Fizika alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Pokol Gergő
    egyetemi docens, Nukleáris Technika Tanszék

helyezés

III. helyezett