Regisztráció és bejelentkezés

Régi

A Galois-gyűrűk a véges testek érdekes általánosításai: modulo m egészek gyűrűjéből kaphatók egyszerű algebrai bővítéssel, ahol m>1 egy prímhatvány. Prím m esetén éppen a véges testek adódnak. Az általánosabb Galois-gyűrűk szerkezete bonyolultabb, például nem triviális nilpotens elemeik is vannak. A munka célja a Galois-gyűrűk alapvető tulajdonságainak áttekintése, és egy lehetséges új alkalmazás: a véges testek felett definiált normagráfok fogalmának kiterjesztése, illeszkedési mátrixuk spektrumának vizsgálata. Különösen érdekes itt annak a tisztázása, hogy a kapott gráfok tulajdonságai mennyiben térnek el a hagyományos normagráf jellemzőitől.

szerző

  • Vincze Erika
    matematikus
    nappali

konzulens

  • Rónyai Lajos
    , (külső)