Regisztráció és bejelentkezés

Szkizotípia a specifikus memóriaváltozások, az énkép egyértelműség és a bizonytalansággal szembeni intolerancia tükrében

Egyes rendellenes szubjektív élmények megelőzhetik a pszichózis kialakulását, de nem érik el a pszichotikus tünetek szintjét - ilyenek például a gondolati zavarok, az enyhe észlelési zavarok, a rendellenes testi élmények és az anhedónia. Azok az egyének, akiknél a szkizotíp vonások kifejezettebbek, nagyobb valószínűséggel csúsznak át pszichózisba. Korábbi feltételezések szerint a szkizofrénia pozitív tünetei, s ezáltal a pozitív szkizotípia bizonyos memóriaváltozásokkal járnak együtt. Továbbá mind a pozitív, mind a negatív dimenziók negatívan kapcsolódnak az énkép egyértelműséghez, míg a bizonytalansággal szembeni intolerancia magas szintje pozitív összefüggést mutat a pozitív tünetekkel, például a téveszmékre való hajlammal és a paranoid fogalomalkotással. Ezidáig a szakirodalom ellentmondásos eredményeket sorakoztatott fel ezekben a kérdésekben. Tanulmányunkban tisztázzuk a pozitív, a negatív és a dezorganizált szkizotípia, bizonyos memóriaváltozások, az énkép egyértelműség és a bizonytalansággal szembeni intolerancia közötti kapcsolatot. Vizsgálatunkhoz az általános populációból toboroztunk 18 éven felüli személyeket a közösségi média segítségével. A memóriaváltozásokat az Emlékezeti Hasonlósági Feladattal (MST) vizsgáltuk. A szkizotíp személyiségjegyeket a Többdimenziós Szkizotípia Skála (MSS-B) és a Szkizotípia Személyiség Kérdőív rövidített változatával (SPQ-BR) mértük. Emellett a résztvevők kitöltötték az Énkép Egyértelműség Kérdőívet (SCCS) és a Bizonytalansággal Szembeni Intolerancia skálát (IUS). A hipotéziseinket a szkizotípia különböző típusai, a memóriaváltozások, az énkép egyértelműség és a bizonytalansággal szembeni intolerancia közötti kapcsolatról strukturális egyenletmodellezéssel értékeljük ki. A szkizotípia pontszámok segítségével bejósoljuk az emlékezeti teljesítményt és a bizonytalansággal szembeni intolerancia szintjét, emellett tesztelni fogjuk az énkép egyértelműség lehetséges közvetítő szerepét is. Az eredmények értelmezésénél figyelembe vesszük korlátainkat, mint például a kérdőív terjesztéséhez használt algoritmus lehetséges torzítását és a technikai feltételek miatt esetlegesen korlátozott hozzáférésünket az alanyokhoz. A tanulmány hozzájárul a szkizofrénia-spektrum fenotípusait és a sérült énkép egyértelműséget összekötő kognitív mechanizmusok megértéséhez a szakirodalomban. Az eredmények utat nyithatnak a szkizofrénia spektrumzavarok megelőzését és kezelését célzó beavatkozások kidolgozásához.

Kulcsszavak: szkizofrénia, szkizotípia, memóriaváltozások, énkép egyértelműség, bizonytalansággal szembeni intolerancia, szokatlan élmények

szerző

 • Kaszás Alexandra
  Kognitív tanulmányok mesterképzési szak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Polner Bertalan
  Egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet (külső)
 • Dr. Racsmány Mihály
  egyetemi tanár, Kognitív Tudományi Tanszék
 • Szőllősi Ágnes
  tudományos segédmunkatárs, Kognitív Tudományi Tanszék

helyezés

II. helyezett