Regisztráció és bejelentkezés

Normatív érzékenység érzelmi befolyásolás mellett, gyermekkorban

Számos, egymástól távol eső tudományterület közös kutatási témája a döntéshozatal pszichológiája. Legyen szó akár a jogtudomány jogpozitivista doktrínájáról, a pszichológia korlátozott racionalitás-elméletéről vagy idegtudósok úttörő fMRI-kísérleteiről, a tudományos munkák egy jelentős része arra mutat rá, hogy a döntéshozás folyamata erősen kapcsolódik a szabad akarat kérdésköréhez. Tudjuk, hogy a múltbeli tapasztalatok és az érzelmek meghatározó szerepet játszanak a döntéseinkben, továbbá az a tény is ismert, hogy a zene egyes szupraszegmentális tényezők miatt hatással van az érzelmeinkre. Palazzi és munkatársai (2019) egy metaanalízis keretében mutattak rá a zene-érzelem-döntéshozás hármas kapcsolatrendszerére.

Kísérletemben alsó tagozatos általános iskolások egy-egy csoportját hoztam normatív döntési helyzetbe, majd egy újabb körben zenével befolyásolva végeztem el a kísérletet. Minden döntés során egy jogkövető és egy jogsértő magatartás közül lehetett választani. A zeneszámokat valencia, arousal, illetve több szubjektív kategória mentén társítottam a – korosztály számára is befogadható történetekbe ágyazott – döntési helyzetekhez, arra törekedve, hogy a zenei manipulációval mindegyik történet során a jogkövető csoport döntését a kriminalizált cselekmény irányába befolyásoljam.

Az első hipotézisem szerint a zenehallgatás befolyásolja a normatív döntéshozást. A második hipotézisemben az egyének alapvető jellemvonásait egybefoglaló vagy családon belüli, illetve szociális közösségben meglévő jellemzők – közvetlen vagy közvetett okokból, de a – normatív döntéshozatalra kiható determinisztikus hatásait feltételeztem. A történeteket és a kommunikációt a 6-10 éves gyerekekhez értő drámainstruktor-szakértő és gyermekpszichológus bevonásával terveztem meg. A viselkedéses és egyéni markerek meghatározásához a kísérlet közben a gyerekeket EQUIP online alkalmazás segítségével monitoroztam. A csoport jogkövetést mérő paraméterének elmozdulását Bayes-féle szignáldetekciós probabilisztikus kognitív modellben illesztettem az adatokra.

szerző

  • Zelei Dániel Dr.
    Kognitív tanulmányok mesterképzési szak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Molnár Zoltán Gábor
    adjunktus, Algebra Tanszék