Regisztráció és bejelentkezés

A vizuális-téri emlékezet vizsgálata Rey-Osterrieth Komplex Ábrával kényszerbetegségben

A kényszerbetegség (obsessive compulsive disorder, OCD) visszatérő és tartós kényszergondolatokból (obszesszió) és/vagy kényszercselekvésekből (kompulzió) álló tünetegyüttes. Az eddigi kutatási eredmények alapján a kényszerbetegek kognitív profilját a végrehajtó funkciók és a vizuális-téri emlékezet érintettsége jellemzi. A vizuális-téri emlékezet zavarának vizsgálatánál széles körben elterjedt eszköz a Rey-Osterrieth Komplex Ábra (Rey-Osterrieth Complex Figure, ROCF). Az ROCF értékelésére több pontozási rendszer is kialakításra került, ezek közül a legelterjedtebb az eredeti, Osterrieth értékelési rendszer. A Boston Qualitative Scoring System (BQSS) egy új, az Osterrieth értékelési rendszernél sokkal részletesebb pontozási rendszer, amely egyaránt lehetővé teszi az ROCF kvantitatív és kvalitatív elemzését is.

Vizsgálatunkban 24 OCD-s, valamint 24 életkorban és végezettségben illesztett kontroll személy másolási és azonnali felidézési teljesítményét elemeztük az Osterrieth és a BQSS pontozási rendszerrel. Kutatásunknak két fő célja volt, (1) megvizsgálni az OCD-s csoport által mutatott eltéréseket a kontroll csoporthoz képest a vizuális-téri emlékezeti teljesítményben, valamint (2) az Osterrieth és a BQSS pontozási rendszer összehasonlítása.

Eredményeink mind az Osterrieth, mind a BQSS pontozási rendszer alapján azt mutatják, hogy az OCD-s csoport a másolás esetében nem, azonban a felidézés esetében szignifikánsan rosszabbul teljesített. A BQSS azonnali megőrzés és a másolás szervezettség mutatóiban is szignifikáns különbségeket találtunk a két csoport között. Az eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy mindkét pontozási rendszer hatékonyan alkalmazható kényszerbetegeknél is a vizuális-téri emlékezet működésének vizsgálatára. Míg az Osterrieth értékelési rendszer gyorsabb és elterjedtebb, addig a BQSS pontozási rendszer a kvantitatív mutatókon túl részletes kvalitatív aspektusokat is vizsgál.

Kulcsszavak: kényszerbetegség, Rey-Osterrieth Komplex Ábra, Boston Qualitative Scoring System, vizuális-téri memória, végrehajtó funkciók

szerzők

 • Klekner Hanga Csenge
  Pszichológia mesterszak MA
  mesterképzés (MA/MSc), nappali
 • Tóth Lilla Natália
  Pszichológia mesterszak MA
  mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulensek

 • Dr. Demeter Gyula
  egyetemi adjunktus, Kognitív Tudományi Tanszék
 • Lencsés Anita
  doktorandusz, Kognitív Tudományi Tanszék

helyezés

II. helyezett