Regisztráció és bejelentkezés

Hányféleképpen ítéljük meg a deduktív érveléseket?

Hányféleképpen ítéljük meg a deduktív érveléseket?

Rips (2001) az emberi érvelések fajtáinak osztályozása céljából olyan mérést javasolt, amelyben egyetlen listában sorolt fel következtetéseket és a mérésben résztvevők egy-egy csoportjának más-más feladatot adott a kérdőívvel kapcsolatban. Míg az egyik esetben azt kérdezte, hogy szükségszerű-e a konklúzió levonása, a másiknál a kérdés az volt, hogy hihető-e a következmény. A sejtés, amit vizsgált az, hogy az előbbi (a deduktív) és az utóbbi (az induktív) érvelés emberi értékelése egyetlen értékelési skála két végpontja. Heit és Rotello (2005) és Lee (2008) egyre szofisztikáltabb és pontosabb módszertannal dolgozva kimutatta, hogy a sejtésre negatív válasz adható. Lee (2008) egy hierarchikus generatív modellt dolgozott ki, amivel ezt a szignáldetekciós problémát Bayes-féle adatelemzéssel tudta kiértékelni. Ebben a dolgozatban oly módon alkalmazzuk a módszereket, hogy csak a deduktív érvelésre koncentrálunk. Logikailag egyetlen skálán mérhető az úgy nevezett intuicionista (vagy konstruktív) érvelés és a klasszikus érvelés érvényessége. Amellett, hogy megismételjük a korábbi kísérletet erre a két deduktív rendszerre, különös figyelemmel tekintünk az érvelések komputációs bonyolultságára és arra, hogy egy esetleges előfeszítés melyik típusú érvelési eljárást indítja be. DeWall (2008) szerint az érveléses problémafeldolgozást nagyban befolyásolja, hogy előtte milyen kognitív tevékenységeket végzett az alany. Vizsgálatunk célja tehát nem csak azt kideríteni, hogy kétféle deduktív érvelés van-e, hanem hogy különböző előfeszítésekkel ezeket mennyire vagyunk képesek előhívni. Az adatelemzéshez gráfmodellt használunk, amelyet egy erre alkalmas probabilisztikus programnyelvben implementáltunk, majd bayesiánus következtetéssel jutunk el a két deduktív mechanizmus szétválasztásában szerepet játszó rejtett változók meghatározásához.

DeWall, C.N., Baumeister, R.F., Masicampo, E.J. (2008). Evidence that logical reasoning depends on conscious processing. Consciousness and Cognition, 17, 628-645.

Heit, E., Rotello, C. (2005). Are there two kinds of reasoning? In B. G. Bara, L. W. Barsalou, & M. Bucciarelli (Eds.), Proceedings of the 27th Annual Conference of the Cognitive Science Society

(pp. 923-928).

Lee, M.D. (2008). Three case studies in the Bayesian analysis of cognitive models. Psychonomic Bulletin & Review, 15, 1-15.

Rips, L. (2001). Two Kinds of Reasoning. Psychological Science, 12, 129 – 134.

Logical reasoning; Priming; Signal detection theory; Hierarchical generative models

szerző

  • Molnár Barnabás
    Kognitív tanulmányok mesterképzési szak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Molnár Zoltán Gábor
    adjunktus, Algebra Tanszék

helyezés

Jutalom