Regisztráció és bejelentkezés

Elsőéves hallgatók képességeinek hatékony felmérése

Szerte a világban számos módja van annak, amiként az elsőéves hallgatók esetén az egyetemek igyekeznek felmérni, hogy a hallgatók rendelkeznek-e egy-egy kurzus megkezdéséhez szükséges ismeretekkel. Egy fontos törekvés az is, hogy olyan mérési eljárások legyenek definiálva, amelyek a sikeres előrehaladást vagy éppen a lemorzsolódás veszélyét jelzik.

A megfelelő tesztek létrehozása nem könnyű feladat. Az elmúlt években kutatócsoportunk egy komplex matematikai-nyelvtani tesztet fejlesztett, melyet mostanra több száz hallgatón kipróbáltunk. Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy a program specifikus ismeretek meglétét ellenőrző tesztekre az előző évek felmérőinek ismeretében a hallgatók nagyon rátanulnak, torzítva ezzel a mérés eredményét. A nyelvtani feladatokat is tartalmazó tesztekre azonban sokkal nehezebb rátanulni. A kompozit tesztek erősebb prediktív értékkel bírnak. Az általunk megalkotott teszt a matematikai-nyelvi képességek vizsgálatát is új elemekkel gazdagítja.

A BME GPK 2020-ban felvett elsőéveseivel több tesztet is megírattunk (a kalkulus tárgy teljesítéséhez szükséges ismeretek meglétét ellenőrző tesztet, amelyet majdnem minden műegyetemi hallgató megír, a geometriai gondolkodási szinteket mérő van Hiele tesztet és az általunk fejlesztett matematikai-nyelvi tesztet) kutatásunkban ezek elemzését és összehasonlítását végezzük el. Az eredményekből jól látható, hogy az általunk fejlesztett teszten jól teljesítő hallgatók sikeresen teljesítik a kalkulus tárgyat. Az is megmutatható, hogy a nyelvi és a matematika teszten elért eredmények nem függetlenek.

A különböző típusú tesztek eredményeit összevetve pedig teljesebb képet kaphatunk az elsőéves hallgatókról. Különösen fontos ez ebben a pandémiás időszakban, amikor sokkal kevesebbet találkozunk diákjainkkal, nagyon beszűkültek a megismerés lehetőségei.

szerzők

 • Balogh Janka
  Gépészeti modellezés mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)
 • Köpeczi-Bócz Ákos Tamás
  Gépészeti modellezés mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

 • Dr. Szilágyi Brigitta
  egyetemi docens, Geometria Tanszék

helyezés

Jutalom