Regisztráció és bejelentkezés

A pupilladilatáció ingerfüggő változásainak egyéni variabilitása bejósolja a kognitív teljesítményt

A pupilladilatáció enyhe, másodperc töredéke alatt bekövetkező változásait a noradrenerg rendszer aktivitásához, illetve a figyelem koordinációjához köthetjük. Számos kutatás alátámasztotta, hogy a pupillaméret tükrözi az agytörzsben található Locus Coeruleus (LC) neuron-mag valós idejű aktivitását, így ennek mérésével következtethetünk a párhuzamosan zajló mentális folyamatokra. Jelen munka módszertani újszerűsége abban áll, hogy itt az adatelemzés során nem csupán kiváltott pupillaválasz csúcsmagasságokat vetettünk össze, hanem az állandó ritmusú ingerprezentációt kihasználva spektrumanalízist alkalmaztunk a pupilla adatfelvételein. Célunk az volt, hogy ezzel a két módszerrel mért pupillaválasz személyek közti eltéréseit viselkedéses teljesítményhez kössük. A dolgozat két korábban felvett kísérlet adatait elemzi újra a fenti innovatív megközelítéssel, illetve egy újonnan lefuttatott kísérletet is bemutat. Ezek rendre egy mintázat-elkülönítési feladatot (MST), egy jutalomtanulási feladatot, és egy a munkamemória teljesítményét mérő n-back paradigmát jelentenek. A pupillaméret-adatokon az ingerprezentáció frekvenciájára illeszkedő komponenst sikerült kimutatnunk Fourier-analízis segítségével. Elemzéseink szerint az említett komponens erősségének, illetve a kiváltott ingerfüggő pupillaválasz-görbe csúcsmagasságának egyéni különbségei bejósolják a viselkedéses teljesítményt. Ezt a megállapításunkat a mintázat-elkülönítési, a jutalomtanulási illetve n-back feladatok alapján is megerősítettük. Mindemellett kimutattuk, hogy az MST paradigma esetén ezen frekvenciakomponens erőssége a kódolás és tesztelés kondíciók közt magas személyek közötti korrelációban áll. Eredményeink alapján kijelenthető, hogy a pupilladilatációban megjelenő egyének közti variabilitás kapcsolatba hozható a kognitív teljesítménnyel, és ennek hátterében az LC mag figyelmi folyamatokra gyakorolt moduláló hatása állhat.

szerző

  • Bényei Gábor László
    Kognitív tanulmányok mesterképzési szak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Pajkossy Péter
    adjunktus, Kognitív Tudományi Tanszék

helyezés

II. helyezett