Regisztráció és bejelentkezés

A morális beállítódás és a kognitív rugalmasság kapcsolata

Háttér és célok: Morális beállítódással a mai Magyarországon rendkívül kevés kutatás foglalkozik, annak ellenére, hogy külföldön, főleg az Egyesült Államokban viszonylag sokat kutatott témának számít. Emellett szintén népszerűek a kognitív flexibilitással és rigiditással foglalkozó kutatások, azonban a két terület összefüggéseinek vizsgálata nem nevezhető elsődleges iránynak a kutatásokban.

Módszerek: Három angol nyelvű kérdőív általam fordított változatát használtam, online kitöltéses módszerrel. A Morális Beállítódás Kérdőívet (Moral Foundations Questionnare, MFQ), Kognitív Flexibilitás Skálát (Cognitive Flexibility Scale, CFS) és a Változással Szembeni Ellenállás Skálát (Resistance to Change Scale, RTC) 218 személlyel töltettem ki.

Eredmények: A vizsgálat eredményei csak bizonyos alskálák mentén mutattak kapcsolatot. A tekintély morális alap szignifikáns kapcsolatot mutatott az RTC egy alskálájával, nevezetesen az érzelmi válasszal, másrészt pedig a kérdőív egészével. A felmagasztalás alap pedig szignifikáns kapcsolatot mutatott szintén az érzelmi válasz, illetve a rövid távra fókuszálás alskálákkal.

Következtetések: Azon személyek, akik moralitásában nagy hangsúllyal szerepel a tekintély és a felmagasztalás alap, hajlamosak érzelmeik által irányítva reagálni egy, az életükben történő változásra. Mindemellett pedig a tekintélyelvű személyekre jellemző az ellenállás egy ilyen változás esetében.

szerző

  • Holka Szilárd
    Pszichológia mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Darnai Gergely
    tudományos munkatárs, Pécsi Tudományegyetem, Magatartástudományi Intézet (külső)

helyezés

Jutalom