Regisztráció és bejelentkezés

Gátlósejtek kapcsolatrendszereinek elektrofiziológiai vizsgálata a prefrontális agykéregben

Az emlős agy prefrontális kérgi régiója számos magasabb rendű kognitív funkció végrehajtásában szerepet játszik. Ezen funkciók közé tartozik a tervezés, a döntéshozás, a figyelem fókuszálása, a munkamemória kialakulásában való részvétel, illetve a félelmi és emocionális reakciók szabályozása.

Ahhoz, hogy jobban megérthessük a prefrontális kéreg működését e komplex folyamatokban, részleteiben is meg kell ismernünk a rendszert alkotó idegsejtek morfológiai és fiziológiai tulajdonságait, valamint azt, hogy e sejtek milyen szabályszerűségek mentén szerveződnek működő hálózatba. A prefrontális kéreg fő idegsejt típusát a serkentő piramissejtek adják, melyek aktivitását különböző típusú gátló neuronok szabályozzák. Ennek egyik leghatékonyabb módja a piramissejtek periszomatikus régiójának gátlása, melyet a parvalbumin tartalmú kosár és axo-axonikus sejtek, valamint a kolecisztokinin és I-es típusú kannabinoid receptort kifejező gátlósejtek céloznak.

Munkám során in vitro patch clamp technikával és anatómiai módszerek segítségével kísérletet tettem a hálózatot felépítő különböző gátló- és serkentősejtek, valamint ezek kapcsolatait jellemző alapvető tulajdonságok feltérképezésére. Transzgén egerekben, melyekben a különböző gátlósejt típusok fluoreszcens fehérjével jelöltek, megmértem és összehasonlítottam az egyes periszomatikus gátlósejtek alapvető fiziológiás membrántulajdonságait. Teljes sejtes páros elvezetéssel felderítettem a különböző típusú periszomatikus gátlósejtek és serkentő sejtek közötti funkcionális kapcsolatokat és a szinaptikus jelátvitel tulajdonságait. Ezek az eredmények elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy pontosabban megérthessük az egyes periszomatikus gátlósejtek funkcióját a piramissejtek működésének szabályozásában, ezáltal pedig az agy prefrontális kérgi régiójának szerepét a magasabb rendű kognitív folyamatokban.

szerző

  • Fekete Zsuzsanna
    Kognitív tanulmányok mesterképzési szak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Andrási Tibor
    Tudományos segédmunkatárs, MTA KOKI (külső)

helyezés

I. helyezett