Regisztráció és bejelentkezés

A magyarra fordított Peters Delusions Inventory validálása

Abstract

A szkizofrénia és a szkizotípia közötti kapcsolat számos szempontból bizonyított. Ez a kapcsolat kiterjed a genetikai átfedésekre, hiszen kimutatták, hogy szkizofréniás betegek egyenes ági leszármazottjainál a szkizotípiás vonások szintje jóval magasabb. Továbbá- környezeti és társadalmi tényezők is érintettek ebben a párhuzamban, mint például a kannabisz-használat, a gyermekkori fertőzések, szülés előtti és a születési szövődmények. A Peters et al Delusions Inventory 21 tételes változata (Peters, et al., 2004, PDI-21) egy elterjedt mérőeszköz a téveszmés gondolkodás (pozitív szkizotípia) normál populációban történő vizsgálatára. A PDI különböző nyelvekre történő fordításáról és validálásáról számos tanulmány szól, ám a magyar változaté eddig még nem készült el. Jelen vizsgálatunk célja a PDI-21 magyar változatának bemutatása, továbbá a teszt pszichometriai vizsgálatának elvégzése. Az adatgyűjtés során szűrőkérdéseket is alkalmaztunk az esetleges fals kitöltések szűrésére, majd levelezőlistákon és közösségi oldalak csoportjaikban tettük elérhetővé a kérdőívcsomagot. Az adataink egy részét két korábbi vizsgálatból nyertük ki. Az egyik mintavétel, egy kognitív pszichológiai vizsgálatot foglalt magában, a másik vizsgálatban pedig a PDI mellett további kérdőíveket töltöttek ki az online toborzott résztvevők (az Oxford-Liverpool Inventory of Feelings and Experiences-t [O-LIFE] a szkizotípia vizsgálatára, illetve depresszió, szorongás, és temperamentum kérdőíveket). A mintákat összevonva összesen 663 kitöltővel rendelkeztünk, közülük 142 férfi és 521 nő (21,4% férfi, 78,6% nő), átlag életkoruk 26,12 év (SD= 9,62) volt. A statisztikai elemzéshez az R programnyelv lavaan csomagját használjuk. Hipotézisünk szerint a PDI-21 tételei egy faktort adnak, ennek vizsgálatára ellenőrző faktorelemzést (confirmatory factor analysis; CFA) alkalmaztunk. Az egyfaktoros modell illeszkedése megfelelőnek bizonyult a vizsgálati mintán (χ2(189)=528,959; SRMR=0,104; CFI= 0,883; RMSEA=0,052), tehát a magyar PDI-21 egydimenziósnak tekinthető. A kérdőív belső megbízhatósága szintén elfogadható volt a mintán (Cronbach-alfa = 0,73). A diszkriminációs validitást az O-LIFE pozitív, negatív, dezorganizált és impulzív alskáláin elért pontszámokkal összevetve vizsgáltuk. Eredményeink szerint a PDI-21 magyar változata a magyar átlagpopuláció körében jó megbízhatósággal alkalmazható a téveszme-szerű gondolatok felmérésére.

szerző

  • Adlan Leatitia
    Kognitív tanulmányok mesterképzési szak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Polner Bertalan
    Egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet (külső)

helyezés

Nem ért el helyezést