Regisztráció és bejelentkezés

A hídi formatio reticularis motoros afferenseinek fény- és elektronmikroszkópos vizsgálata

A hídi formatio reticularis motoros afferenseinek fény- és elektronmikroszkópos vizsgálata

Irodalmi adatok alapján az agytörzsi formatio reticularis központi szerepet játszik az ébrenlét szabályozásában. Munkacsoportunk a hídi formatio reticularis rosztrális részén (nucleus pontis oralis- PnO), glicinerg sejtpopulációt fedezett fel, amelyek szelektív kapcsolatban állnak az intralaminaris thalamus magvaival. Az intralaminaris thalamusban lévő glicinerg rostok szelektív optogenetikai aktiválása, az egerek viselkedésében csökkent mozgást, csaknem teljes mozdulatlanságot eredményezett. Az eredmények felvetik annak a lehetőségét, hogy a hídi formatio reticularis nem csak az alvás ébrenlét szabályozásában, hanem mozgáskoordinációban is szerepet játszik.

Annak érdekében, hogy morfológiai kísérletekkel teszteljük ezt a hipotézist megvizsgáltuk e terület afferenseinek lokalizációját. A rosztrális hídi formatio reticularisból retrográd pályajelölés után a másodlagos motoros és a cinguláris agykéreg ötödik rétegi piramissejtjei jelölődtek meg. Emellett, a laterális cerebelláris magban is retrográd módon jelölt sejteket találtunk. Anterográd jelölőanyagot a motoros és cinguláris agykéregbe adva, a rostrális hídi formatio reticularis gátló sejtjein láttunk putatív kontaktusokat.

Eredményem mutatják, hogy a PnO kizárólag motoros bemenetet kap és figyelembe véve, hogy az intralaminaris thalamus vetít a motoros kérgi területekre és kapcsolatban áll mind a dorsolateralis striatummal és a laterális cerebelláris maggal, valószínűsíthető hogy a PnO az IL-en keresztül befolyásolja a mozgáskoordinációt.

szerző

  • Bősz Emília
    Kognitív tanulmányok mesterképzési szak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Acsády László
    Tudományos tanácsadó, MTA KOKI (külső)

helyezés

III. helyezett