Regisztráció és bejelentkezés

A birtokos szerkezetek használata nyelvfejlődési zavarban

A birtokos szerkezetek használata specifikus nyelvfejlődési zavarban

A specifikus nyelvfejlődési zavart (SNYZ) mutató gyerekek nyelvi képességeit számos kutatásban vizsgálták, ebbe a kutatási irányba illeszkedik a birtoklást kifejező morfológia vizsgálata SNYZ-ben. Dolgozatomban 20 fő 4-7 éves SNYZ-t mutató gyerek teljesítményét vetem össze egyénenként 20 teljesített TROG blokkok számában és 20 életkorban illesztett tipikus fejlődésű gyerekével egy képpel támogatott mondatbefejezési feladatban. Az egyes és többes számú birtok- és birtokosjelet tartalmazó szóalakokat előfeszítő kiváltott produkciós feladat eredményei szerint (i) a birtokos szerkezetekbeli egyeztetés számottevően fejlődik óvodáskorban, (ii) a birtokos és a birtok többes száma megnehezíti e szóalakok produkcióját, (iii) a több birtokot jelölő birtoktöbbesítő jel produktív használata az egyeztetésben nehézséget okoz, (iv) az SNYZ-t mutató gyerekek jelentősen alulteljesítenek a birtoklást kifejező komplex szóalakok produkciójában, (v) az SNYZ-t mutató gyerekek hibatípusai eltérnek tipikusan fejlődő társaikétól. Elmaradásuk különösen azokban az esetekben jelentős, ahol vagy a birtokos, vagy a birtok többes számú. Az eredmények elméleti érdekességük mellett a logopédiai diagnosztika hatékonyabbá tételét is lehetővé teszik.

szerző

  • Józsa Fruzsina
    Kognitív tanulmányok mesterképzési szak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Lukács Ágnes
    egyetemi docens, Kognitív Tudományi Tanszék

helyezés

I. helyezett