Regisztráció és bejelentkezés

Lexikális szelekció és kognitív kontroll autizmus spektrum zavarral élő és ADHD-vel diagnosztizált gyerekeknél

Lexikális szelekció és kognitív kontroll autizmus spektrum zavarral élő és ADHD-vel diagnosztizált gyerekeknél

Vizsgálatunkban azt az elképzelést teszteljük, hogy a területáltalános kognitív kontroll (KK) képességek fontos szerepet játszanak a nyelvi konfliktusok feloldásában (pl. Novick et al. 2010). Két olyan fejlődési zavarra összpontosítunk, amelyek a fenti kognitív funkciók tekintetében eltérő mintázatot mutatnak. Az autizmus spektrum zavarban (ASD) érintett személyek körében gyakran, de nem minden esetben figyelhetők meg deficitek mind a nyelv, mind pedig a kognitív képességek területén. A figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (ADHD) esetében meghatározó tünet a kognitív kontroll deficitje, a nyelvi terület azonban intakt, vagy enyhe az érintettség. A vizsgálati csoportok (ASD n=10, ADHD n=15) teljesítménye mindkét esetben korban, nemben és IQ-ban illesztett tipikusan fejlődő gyerekek eredményeivel került összehasonlításra. Célunk annak megvizsgálása volt, hogy ebben a két különböző kognitív profillal rendelkező zavarban a KK képességek egyéni különbségei összefüggenek-e a versengő reprezentációkat érintő nyelvi teszten mutatott teljesítménnyel.

A lexikális versengés hipotézise szerint a szóelőhívás során versengés alakulhat ki, melynek feloldásához területáltalános kognitív kontroll folyamatok szükségesek. A lexikális konfliktus szóelőhívásra gyakorolt hatását képmegnevezési feladatban vizsgáltuk, és vizsgáltuk a képmegnevezési teljesítmény kapcsolatát különböző területáltalános KK mutatókkal, hogy pontos képet kapjunk azokról a specifikus KK funkciókról, amelyek a lexikális konfliktusok feloldásában szerepet játszhatnak. A lexikális konfliktust a képek kontextusának változtatásával (szemantikailag homogén vagy kevert feltétel) manipuláltuk. A versengés (és ennek következtében a megnevezési idő) várhatóan magasabb a homogén csoportban a kevert csoporttal szemben. Ez azzal magyarázható, hogy a szemantikailag hasonló szavak versengő alternatívákká válnak, amelyeket le kell gátolni. A területáltalános kognitív kontroll képességeket verbális és nemverbális N-back feladatokkal, Stroop feladatokkal és egy Simon-feladattal teszteltük.

A tipikus fejlődésű csoportokban jelentkező homogenitás-hatás nem volt megfigyelhető sem az ASD, sem az ADHD csoportban: mindkét klinikai csoport hasonló megnevezési időket mutatott a homogén és kevert feltételben. A megnevezési feladatbeli teljesítmény és a területáltalános KK mutatók között egyik csoportban sem találtunk szignifikáns együttjárást. Összességében az eredmények arra utalnak, hogy a lexikális konfliktus feloldása nem a kognitív kontroll területáltalános funkcióira épül.

szerzők

 • Sudár Anna
  Kognitív tanulmányok mesterképzési szak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)
 • Csomó Annamária
  Kognitív tanulmányok mesterképzési szak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

 • Dr. Lukács Ágnes
  egyetemi docens, Kognitív Tudományi Tanszék

helyezés

Jutalom