Regisztráció és bejelentkezés

Oxigénnel interkalált grafén - Cu(110) rendszer lokális elektronszerkezetének vizsgálata

Konzulens: Nemes-Incze Péter, MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Topológia Nanoszerkezetekben Lendület csoport

A grafén elektronszerkezete napjainkban már jól ismertnek mondható, azonban hordozóként használt kristályok perturbáló hatása jelentősen meg tudja változtatni azt. Ez a perturbáció egyrészt a grafén és a hordozó kristályrácsai között kialakuló szuperrácsként nyilvánul meg. Az ún. moiré szuperrács potenciál akár tiltott sávot is nyithat az egyébként elektromosan vezető grafénban. A dolgozatom egy ilyen szuperrács rendszert vizsgál.

A vizsgált rendszer Cu(110) egykristály felületére növesztett grafén, valamint a grafén és réz felületek között kialakult oxigén szuperrács. Az oxigén, nyomástól és hőmérséklettől függően többféle konstrukcióban jelenhet meg a réz (110) felületen. Dolgozatomban megmutatom, hogy a grafén stabilizálja a réz felületen kialakuló (6x2)-es periodicitással interkalált oxigén rácsot. Ez egy meglepő jelenség, hiszen a csupasz réz felületen ez a szuperrács csak szűk hőmérséklet és oxigén koncentrációs tartományban stabil. Alacsony hőmérsékletű, pásztázó alagútmikroszkópos vizsgálatokkal atomi skálán vizsgáltam a grafén-oxigén-réz rendszer lokális elektronszerkezetét. Rendszerünk érdekessége, hogy a nem teljes oxigén lefedettség következtében egy kontrasztos képet kapunk az új szuperrács és az oxigén nélküli területek elektronszerkezetének különbségéről.

szerző

  • Szombathy Dominik
    Fizika alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Nemes-Incze Péter
    tudományos munkatárs, MTA Energiatudományi Kutatóközpont (külső)