Regisztráció és bejelentkezés

Nemlineáris hullámok kísérleti és elméleti vizsgálata

A különböző nemlineáris parciális differenciálegyenletek régóta képezik a figyelem középpontját. Ezek megoldása azonban nem csak matematikai jelentőséggel bír: a fizika számos területén megjelenik egy-egy modell, melyek leírása ilyen egyenletek bevezetését igényli, és ami rendszerint érdekes, hétköznapi szemmel nem szokványos jelenségeket hordoz magában. Egy ilyen modell a dolgozatom fő témáját képező sine-Gordon modell is. Jelentősége, hogy lokalizált energiájú, szórás után alakjukat megtartó ún. szoliton megoldásokkal, illetve lélegző gerjesztésekkel rendelkezik.

Célunk egy kísérleti eszköz, ún. csatolt ingasor kifejlesztése, amivel a dinamikát meg lehet valósítani, és az elméleti jóslatokkal összevetni. Ennek megfelelően foglalkozom a szolitonok tulajdonságaival, statikájával és dinamikájával, és az ingasor diszkrétségéből adódó eltérések vizsgálatával.

A munka végcélja az eszköz megépítése, valamint a mozgó diszkrét szolitonok (sG szolitonokra jellemző) Lorentz-kontrakciójának, valamint a szoliton-szoliton és szoliton-antiszoliton szórások során fellépő "taszító" és "vonzó" viselkedésnek a kimérése. A megépített eszköz jól használható lesz nemlineáris hullám viselkedés bemutatására egyetemi kurzusokon, illetve ismeretterjesztő előadásokon, nyílt napokon.

szerző

  • Szász-Schagrin Dávid
    Fizikus mesterképzési szak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Takács Gábor
    egyetemi tanár, Elméleti Fizika Tanszék

helyezés

Jutalom