Regisztráció és bejelentkezés

Homofília hatásának modellezése a szociális hálózatokban

Kulturális jellemzőink döntően befolyásolják szociális viselkedésünket: meghatározzák, hogy kik azok, akikkel nagyobb eséllyel lépünk kapcsolatba. Általánosságban elmondható, hogy mindenki hozzá hasonló emberek társaságát keresi, ami az online közösségi oldalakon szélsőséges esetekben véleménybuborék (ún. echo chamber) létrejöttét eredményezheti. A leírt jelenségek tanulmányozására bevezettem egy homofília alapú modellt, amely lehetőséget ad a szociális hálózatok létrejöttének vizsgálatára. A modell a kontrollparaméterek, az emberek tulajdonságainak száma, illetve ezen tulajdonságok finomsága függvényében fázisátalakulást mutat, melynek egyik jele a divergáló relaxációs idő. Megállapítható továbbá, hogy az alacsony kulturális érdeklődéssel rendelkező emberek jobban szegregálódnak.

Munkám során a modell által adott eredményeket internetes szociális hálózatok adataival vetettem össze, melyek meglepően hasonló jellemvonásokat mutattak. Ezenfelül az adatokból kitűnik, hogy az embereknek átlagosan jól definiált számú szociális ismerőse van. A kapott érték jó egyezést mutat az antropológiából ismert Dunbar-számmal.

szerző

  • Tamás Gábor
    Fizikus mesterképzési szak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Török János
    Docens, Elméleti Fizika Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést