Regisztráció és bejelentkezés

A Wikipédia szerkesztői tevékenységének modellezése

A Wikipédia szerkesztői tevékenységének modellezése

A probléma

A Wikipédia kíváló példája egy sikeres kollaborációnak, ahol önkéntes szerkesztők összes- sége tart fent egy szerteágazó tudástárt. Az egész rendszer minden eleme nyilvános, így kiváló alapanyaga kutatásoknak, ahol az emberi kollaborációt, vagy a páros gráfok tu- lajdonságait szeretnénk vizsgálni. A Wikipédia reprezentálható úgy, mint egy súlyozott páros gráf, ahol a csúcsok a cikkeket, illetve a szerkesztőket, az őket összekapcsoló élek pedig a szerkesztéseket jelölik. A dolgozatom célja egy olyan egyszerű modell felépítése és vizsgálata, amely a Wikipédián megmérhető mértékeket minél pontosabban reprodukálni tudja.

A modell

A modell alapja két megfigyelés, az egyik szerint az emberek nem nagyon végeznek lényegi módosítást olyan cikkeken, amik tartalma túlmutat a saját tudásukon, a másik szerint a cikkek tartalmától függetlenül viszont az emberek sokszor kijavítják az aprób stiliszti- kai, ill. egyéb hibákat a cikkeken, amiket meglátogattak. A modellen a hálózatelmélet alapvető mértékein kívül megmérünk két újonnan bevezetett önkonzisztens mértéket [1], a cikkek komplexitását és a szerkesztők szétszórtságát. Megmutatom, hogy az empirikus adatokkal való egyezéshez a legfontosabb annak a figyelembe vétele, hogy a felhasználók a felkapottabb cikkeket nagyobb valószínűséggel választják ki szerkesztésre, illetve az, hogy a tartalmi szerkesztések erőfeszítést igényelnek, így ezek befolyásolják a következő szerkesztések valószínűségét. Megmutattam továbbá, hogy a modell képes a paraméterek függvényében két eltérő fázist mutatni, az egyikben a cikkek kiforrottak, míg a másikban félkészek maradnak, mert túl sok új cikket hoznak létre a szerkesztők. Az empirikus adatok alapján a Wikipédia a második fázisban van.

Hivatkozások

[1] F. Ogushi, J. Kertész, K. Kaski, and T. Shimada, „Ecology of the digital world of wikipedia,” Scientific reports, vol. 11, no. 1, pp. 1–10, 2021.

szerző

  • Markó István
    Fizika alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Török János
    Docens, Elméleti Fizika Tanszék

helyezés

Jutalom