Regisztráció és bejelentkezés

Hallgatói teljesítmény előrejelzése újszerű matematikai tesztelés segítségével.

A dolgozatban egy elsőéves hallgatói csoport teszteredményeinek vizsgálata alapján megpróbálok egy alkalmas mérőszámot találni a hallgatók elkövetkezendő tanulmányi eredményeinek megjóslására. A hallgatók tudása a félév megkezdésekor egy bemeneti teszt segítségével lett felmérve, valamint az adathalmaz részét képezi még a hallgatók félév- közi és végi eredményei. A dolgozatban 242 hallgató teszteredménye volt feldolgozva. A felhasznált adatok - a hallgatók anonimitásának érdekében - névtelenül szerepelnek és kerültek feldolgozásra. A tesztelés és az adatgyűjtés az EDUBase felhő-alapú software segítségével történt. A feladat típusok különböznek a hagyományos papír alapú tesztektől, hogy ezáltal is átfogóbb képet alkothassunk a hallgatók tudásáról.

A hallgatói csoport első féléves eredményei alapján megállapított mérőszám megbízhatóságát a második féléves matematika eredmények alapján ellenőriztem. A hallgatói csoport egy része matematikai felzárkóztató kurzuson vett rész, a bemeneti vizsga eredményei alapján. A dolgozatban bemutatásra kerül a felzárkóztató kurzus hatásának vizsgálata is. A teszteredmények segítségével kis hibával tudjuk megjósolni egy hallgató jövőbeli eredményeit. Az adatok elemzéséből az is látszik, hogy a középiskolai szintet meghaladó matematika tudás – ami nem feltétele a felvételnek – szintén előre jelezi a jó hallgatói teljesítményt.

szerző

 • Vízkeleti Áron
  Fizikus mesterképzési szak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Szilágyi Brigitta
  egyetemi docens, Geometria Tanszék
 • Dr. Berezvai Szabolcs
  adjunktus, Műszaki Mechanikai Tanszék

helyezés

Jutalom