Regisztráció és bejelentkezés

Futópálya túlfutás megakadályozásának eszközei

Tartalmi kivonat

Hallgató neve: Varga Mátyás

Hallgató Neptun kódja: XY0PYV

Hallgató e-mail címe: matyas.varga95@gmail.com

Évfolyam: 2009/2010 I. félév

Aktuális félév: 2013/2014 I. félév

A TDK dolgozat címe: Futópálya túlfutás megakadályozásának eszközei

A TDK dolgozat angol címe: Solutions for the runway overrun prevention

Egyetemi konzulens neve: Dr. Kővári Botond egyetemi docens

Egyetemi konzulens elérhetősége: bkovari@kgazd.bme.hu

A közlekedéssel szemben támasztott alapvető követelmény a biztonság. A biztonság fenntartása és folyamatos növelése elengedhetetlen a légiközlekedés ágában is. A biztonság megkövetelt jelenlétét felelős szervezetek előírásai és ajánlásai biztosítják. A légiközlekedés területén a balesetek túlnyomó része fel- illetve leszállás közben következik be. Dolgozatom célja a légiközlekedés biztonságán belül a fútópálya elhagyás problémájának ismertetése illetve a jelenleg erre a problémára alkalmazott vagy alkalmazható biztonsági módszerek, technikák bemutatása valamint összevetése több szempont alapján.

Munkám első fejezetében ismertetem a túlfutás jelenségét, definiálva az ehhez tartozó fogalmakat, bemutatva magát a jelenséget, említést téve az esetleges bekövetkezés rendszerességéről, statisztikáiról és körülményeiről.

A második fejezetben bemutatom a lehetséges megelőzési óvintézkedéseket, alkalmazott technikákat és lehetőségeket.

A harmadik fő fejezetben egy többszempontú döntési problémák megoldására kifejlesztett módszer alkalmazásával hasonlítom össze a bemutatott repülésbiztonsági megoldásokat. Miután a kapott eredmény és kapott adatok alapján következtetéseket vonok le költséghatékonyság, megbízhatóság és alkalmazhatóság tekintetében.

Budapest, 2013. szeptember 29. Varga Mátyás

csatolmány

szerző

  • Varga Mátyás
    közlekedésmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Kővári Botond
    egyetemi docens, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést