Regisztráció és bejelentkezés

Adszorber tartályra adaptálható porozitásmérő állomás tervezése

Legyen szó adszorpciós eljárásról, szárításról vagy egyéb szemcsés anyagokat feldolgozó műveletekről, a töltetek jellemzője, úgy, mint porozitása, kulcsfontosságú az adott művelet leírása, a berendezés tervezése vagy akár üzemeltetése szempontjából. Porozitás alatt a szemcsék között található légüres tér és a halmaz által elfoglalt térfogatok hányadosát értjük. Így ez a szemcsehalmazt jellemző érték erősen függ a halmaz pillanatnyi állapotától, elrendezésétől, tömörítésének mértékétől, és számos egyéb fizikai paramétertől, mint például a töltet nedvességtartalmától.

Feladatom egy, a levegő nedvességtartalmának megkötésére alkalmazott tartályba töltött zeolit szemcsehalmaz porozitásának meghatározására alkalmas mérőállomás megtervezése volt. A tartály már meglévő és egyedi kialakítása miatt a Tanszéken üzemelő porozitásmérő nem adaptálható rá, ezért újat kellett tervezni. A tervezés során a mérőállomás kialakítása, műszerezése és a mérés esetleges későbbi automatizálása szempontjából fontos kérdések kerültek megválaszolásra.

A tervezési feladat kiindulópontját a már említett, tanszéki porozitásmérő állomás megismerése, és az azon végzett mérések kiértékelése jelentette. A mérés elmélete mögött egy úgynevezett nyomásmérésen alapuló módszer áll és az újonnan megtervezett mérőállomás is ezt a módszert alkalmazza. Egy mérési sorozat egy referenciaállapotot - mely az üres tartályt jelenti -, és több töltött állapotot jelent. Kiértékeléskor a mérési sorozatban a töltött állapotok és a referenciaállapot összevetése történik.

Számításokat követően, a tervezési feladat az egyedi kialakítású tartály légtömörségének megoldásával indult. A mérőtartályra egyedi fedél, valamint tartószerkezet lett tervezve. A fedél a záráson túl a műszerek és csatlakozók elhelyezését is szolgálja. A tartószerkezet pedig biztosítja a tartály stabil, függőleges helyzetben való rögzítését. A dolgozat tartalmazza továbbá a fedél alkatrészrajzát, valamint az alátámasztást alkotó fontosabb részegységek törzsrajzát is.

Munkám mindemellett javaslatot tartalmaz a szükséges mérőműszerek megválasztásához, és megtalálható benne egy részletes összeszerelési útmutató, valamint mérési és kiértékelési segédlet is.

szerző

 • Szemán Dávid
  Gépészmérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Poós Tibor
  egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék
 • Horváth Dániel
  doktorandusz, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

II. helyezett