Regisztráció és bejelentkezés

Ipari táj - A lehetőség Mezőhegyes magtárainak hasznosítási lehetőségei

Ipari táj - A lehetőség

Mezőhegyes magtárainak hasznosítási lehetőségei

Dolgozatom témája Mezőhegyes, mint ipari-mezőgazdasági táj, azon belül elsősorban a település régi, kihasználatlan magtárai és azok hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata.

Mezőhegyes rendkívül érdekes és egyedi mezőváros mind gazdaságában, mind történetében és építészetében. Ménesbirtoknak indult 1785-ös alapítása idején. Ménese és gazdasága pedig világhírnévre tett szert. Építészete különösen érdekes, valamennyi építészeti stílus képviselve van a barokktól kezdve egészen a modernig. Épületei nagy része műemlék (csaknem 53), vagy annak javasolt, a város várományos az UNESCO világörökségi listán egyedi XVIII.-XIX. századi mezőgazdasági épület együttesei révén.

Az eddigi felmérések, dokumentációk azonban rendkívül hiányosak a legutóbbi 2010-eshez képest, és még az sem teljes. A gazdasági átalakulás miatt sok megmentésre érdemes épület illetve együttes ma a megsemmisülés határán van, felújításuk, legalábbis eredeti funkciójuk meghagyásával nem költséghatékony, ezért sokuk évek óta használaton kívül áll, állaguk egyre jobban romlik .

Dolgozatomban megvizsgálom Mezőhegyes történetét, gazdaságát, kiemelten foglalkozom a város és majorságai hosszú idő óta használaton kívül helyezett régi, értékes, de meglehetősen elhanyagolt állapotú magtáraival. Utóbbiaknál elsősorban azt vizsgálom, hogy a telepítési elhelyezkedésük, kialakításuk, igények alapján milyen lehetőség merülhet fel azok hasznosítására, akár más funkcióval. A régi magtárak rendkívül sok lehetőséget hordozhatnak ugyanis magukban, egyszerű kialakításuk révén. Több példa is akad hasznosításukra az országon belül és a nagyvilágból is.

Vizsgálódásaim eredményeképp remélem sikerül Mezőhegyes magtárainak hasznosítására is valamilyen javaslatot tenni, a mai kor igényeinek megfelelően, ami biztosítaná ezeknek az igen szép épületeknek a fennmaradását.

Szakirodalom:

• Mezőhegyes képes albuma, Készítették: Makai Judit, Novák Pál, Szabó Ákos, Balanyi Miklós, Hollós László, dr. Szabó Ferenc, Gyomai Kner nyomda Zrt., 2009

• Id. Csanádi István: Mezőhegyesi Műemlékek és emlékezések, Mezőhegyesi Ménesbirtok Rt., Mezőhegyes, 1996,

• Tóth István: Mezőhegyes 200 éve, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1986

• Magyar Tudományos Akadémia Néprajzkutató Intézete: Magyar Néprajz, Gazdálkodás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988-2002

• Magyar Tudományos Akadémia Néprajzkutató Intézete: Magyar Néprajzi Lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest; 1997

• Istvánfi Gyula: Az építészet története, Őskor, Népi építészet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997

• Agg-teleki Bujanovics Ede: Magtárakról, Pest, 1846

• Ménesbirtok Zrt. Irattár: régi ntervrajzok

• Köhler Sándor: Mezőgazdasági magtáros, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1964

• Örökségvédelmi hatástanulmány, Tér és Terület Bt., 2010

szerző

  • Bokor Erzsébet Margit
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Gaul Cicelle
    adjunktus, Exploratív Építészeti Tanszék

helyezés

II. helyezett