Regisztráció és bejelentkezés

Egy iskola térhasználata - Építészet az észleléspszichológia tükrében

Az észleléspszichológia és a témában végzett kutatások ismerete egy tervező építész számára is hasznos lehet. Az épület használóinak tanulmányozása az építészeti tervezésben új perspektívákat nyithat meg, a tervezési döntésekben egészen új szempontokat mutathat.

Ezen ismeretek beépítése a döntéshozatalba, segítségünkre lehet abban, hogyan befolyásoljuk egy épület befogadását, feltárulását, a feltárulás sorrendjét, színekkel, fényekkel, vagy akár téri helyzetekkel. Így befolyással lehetünk a használókat érő hatásokra, végső soron pedig a használók benyomására is. (Losonczi Anna - Konstellációk, Építészet és pszichológia, 2014)

Ám ez nem ennyire egyszerű. A környezet emberre való hatása egy bonyolult, sok változótól függő, összetett dolog, aminek legfontosabb változója maga az ember. Különböző múlttal, előzetes tapasztalattal, kulturával rendelkező, vagy eltérő korosztályú csoportokra más-más hatást gyakorol ugyanaz a környezet, így egyes csoportok vizsgálatakor csak a hatások egy részét ismerhetjük meg.

TDK-dolgozatomban ezt a kérdéskört járom körbe. Kutatásomat egy konkrét példa vizsgálatán keresztül végzem, ez a konkrét példa az 1. Számú Általános Iskola 2011-ben épült épülete Budaörsön.

Az oktatási intézmények környezetpszichológiai szempontból kiemelt kutatási területnek számítanak, hisz egy iskola tereiben az oktatás mellett nevelés is zajlik. Az iskola a gyerekek második otthona, közvetlen hatással van a fizikai, de legfőképpen szellemi fejlődésükre, az identitásuk kialakulására. (Dúll Andrea - A környezetpszichológia alapkérdései - Helyek, tárgyak, viselkedés, L'Harmattan, 2009)

A kutatás első lépéseként a saját megfigyeléseim és tapasztalataim alapján hipotéziseket állítottam fel, melyekben az épület fizikai tulajdonságaihoz kapcsoltam a hatásukra a használókban ébredő pszichológiai változókat. Ilyen párhuzam volt az épületen belüli átlátások, a nagy üvegfelületek és a biztonságérzet, szabadságérzet, közösségérzet kapcsolata. A hipotézisek kirajzolták a konkrét kérdésköröket, amik az edukációs helyszínválasztás miatt is indokoltnak tűntek, ezek az olvashatóság, a közösség-elvonulás kontrollja és a helykötődés. Ezek a kérdések végső soron mind egy irányba mutattak: szeretik-e a használók az épületet?

Erre a kérdésre személyes találkozások és előzetesen összeállított kérdőívek segítségével maguktól a használóktól várom a választ. A kérdőívek összeállításában Stephen Kaplan és Daniel Berlyne témában végzett kutatásait és hipotéziseit vettem alapul.

Felhasznált irodalom:

Losonczi Anna - Konstellációk 2014 / Építészet és észleléspszichológia (DLA dolgozat 2014)

Dúll Andrea - A környezetpszichológiai alapkérdései / Helyek, tárgyak, viselkedés

Herman Hertzberger - A használótól a lakóig

Herman Hertzberger - Teret létrehozni, teret hagyni

Kevin Lynch - The image of the City

Szövényi Anna - Lépték és léptéktelenség az érzékelés tükrében (Utóirat 2011/4. XI. évfolyam 63. szám)

csatolmány

szerző

 • Rakusz Liza Natasa
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Losonczi Anna
  doktorandusz, Urbanisztika Tanszék
 • Marosi Bálint
  adjunktus, Középülettervezési Tanszék