Regisztráció és bejelentkezés

Mária-kápolnák az angol gótikában

Az anya, mint jelkép számos kultúrában és mitológiában kitüntetett figyelemnek és tiszteletnek örvend. A keresztény kultúrkörben ez a Mária-kultuszban mutatkozik meg, melynek fellángolása a 12-13. századra tehető. Francia területekről kiindulva a későbbiekben tovább terjedt többek között Angliába is. Dolgozatomban a Mária-kultusz a gótika idején született angol megnyilvánulásaival foglalkozom: a Mária-kápolnákkal. Ezen épületrészek gyakorta jelennek meg az angliai templomépítészetben, főként a katedrálisok esetében. Gyakran az adott templom legnagyobb kápolnájaként jelentős szerepet töltöttek be annak rendeltetésében. Vizsgálatom során elemzem a francia előzmények az angol emlékekre gyakorolt hatását, valamint az ezektől való eltéréseket. Tanulmányozom több katedrális Mária-kápolnáit, részletesen analizálva azok struktúráját és az épülethez való kapcsolatukat, elhelyezkedésüket. A példákon keresztül igyekszem rámutatni az idő- és térbeli sajátosságokra. Ezentúl foglalkozom az országban általánosan előforduló jellegzetességekkel, az építészeti kifejezésmód fejlődésének folyamatával.

szerző

  • Budaházi Fanni
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Daragó László
    docens, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék