Regisztráció és bejelentkezés

Ismeretlen értékeink - XIX.-XX. századi magyarországi téglaszárító színek vizsgálata

A téglagyártás hazánkban mindig fontos gazdasági ágazatnak számított, melynek jelentősége tovább növekedett a trianoni békeszerződésből adódó fahiány miatt. A tégla előállításához az alapanyagának egy bonyolult technológiai láncon kell végig futnia: ki kell termelni, szállítani, formázni, szárítani és égetni kell. Sokáig a legnagyobb helyigényű folyamat a téglák szárítása volt, amit kültéren, szárító színekben végeztek. A gyártási technológia fejlődésével a XX. században, a folyamatos gyártás igénye és a szárítási idő csökkentése miatt gyorsszárító kamrákat kezdtek használni, így a szárító színek funkciójukat vesztették [1].

Mivel évtizedekig nagy számban volt rájuk szükség, ezért a tervezésnek és kivitelezésének lehetőleg minél olcsóbban és könnyebben kellett zajlania. Ebből kifolyólag a színeket típustervek szerint készítették. Később, a vasbetonépítés kezdeti időszakában előregyártott szerkezeti elemekből is építettek szárítókat [2].

Dolgozatunk célja kettős: egyrészt örökségvédelmi célból építészeti és tartószerkezeti szempontból vizsgáljuk ezen színeket. Forrásaink helyszíni felmérések, és hasonló szerkezetű, kisléptékű mezőgazdasági/ipari épületek [3]. Az szakirodalomban talált szerkezeti típusok közül 1-1 példát kiválasztunk, melyet alaposabban fel is mérünk, elemzünk. Másrészt a funkciójukat vesztett szárítók felhasználására adunk javaslatokat.

A színek vizsgálata során tipologizáljuk a korban használt szerkezeti rendszereket, illetve kitérünk a szerkezetválasztás, rendszer, csomóponti kialakítás technológiai és tartószerkezeti vonatkozásaira is.

[1] Déry Attila, Történeti anyagtan, TERC kiadó, 2000

[2] Áll. Gazdaságok Min. Prop. és Kísérleti Oszt., Mezőgazdasági épületek típus- és sorozattervgyűjteménye, Budapest, 1955

[3] Kronavetter Péter, A magyarországi téglagyárak építészeti öröksége, DLA értekezés, 2019

csatolmány

szerzők

 • Kuklis Tibor
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Szabó Simon
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Dr. Halmos Balázs
  egyetemi adjunktus, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
 • Dr. Hegyi Dezső
  egy docens, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék