Regisztráció és bejelentkezés

Folyamat automatizálási lehetőségek elemzése, egy BIM alapú esettanulmány keretében

A BIM (Building Information Modeling), mint fogalom a kor építészeti szótárának talán legismertebb kifejezése, azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy a szakmában még mindig nem ismerik elegen e három betű valódi jelentését. A dolgozat célja egy konkrét BIM esettanulmány bemutatása, ahol végig veszem egy tervező-kivitelező-gyártó cég BIM fejlődési útját, így lehetőség nyílik arra, hogy mind a három terület valamennyi gyakorlati alkalmazását be tudjam mutatni és így hiánypótló módon a BIM fogalmakat ezeken a példákon keresztül szemléltessem és magyarázzam meg. A tudományos szakirodalom egyik aktuális témája a tervezési, kivitelezési és gyártási folyamatok automatizálási lehetőségeinek felfedezése. Ezért további célom, hogy a bemutatott folyamatokat automatizálhatóság szempontjából elemezzem és összehasonlítsam azok erőforrás igényét és hatékonyságát a hagyományos 2D tervrajz készítő és a 3D modellező CAD (Computer Aided Design) módszerekkel szemben. A dolgozat jó alapot biztosít ahhoz, hogy az építőipar szereplői jobban megértsék a BIM folyamatokat és el tudják dönteni saját helyzetükben milyen előnyökkel és hátrányokkal kell szembenézniük azok bevezetése esetén.

szerző

  • Sárközi Alexander
    Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Kovács Ádám Tamás
    tanársegéd, Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszék